PRAVIDLÁ – Vybrané slová po R

V nasledujúcom prehľade sa budeme venovať vybraným slovám po R. Je ich trochu viac, no nič, čo by sme nezvládli!

Vždy uvádzame konkrétne vybrané slovo, pod ním jeho význam a slová príbuzné. Je dôležité si uvedomovať súvislosť medzi základným vybraným slovom a jeho odvodeninami (príbuznými slovami). Nemusíte sa potom učiť toľko rôznych vybraných slov – stačí si uvedomiť, z akého základu slovo vychádza.

Prehľad vybraných slov po R

RYBA

šupinatý vodný stavovec dýchajúci žiabrami a pohybujúci sa plutvami

rybka, rybička, rybí, rybací, rybný (priemysel)

Rybacia nátierka je ockova najobľúbenejšia.
Mlčal ako ryba.
Doma máme akvárium s rybičkami.

RÝCHLY

– niečo, čo sa pohybuje
– niečo, má malú spotrebu času
– niečo, čo nastáva ihneď

rýchlo, rýchlosť, vysokorýchlostný, rýchlik, zrýchľovať…

Rýchlo sa obleč, vyrážame!
Preradil na vyššiu rýchlosť.
Cesta vysokorýchlostným vlakom je zážitok.

RYŤ

rozrušovať povrch niečoho, rýľovať

rozryť, vyryť, vyrývať, poryv, úryvok

Do kôry stromu vyryli ich mená a dátum.
Stromy sa kývali v poryvoch vetra.
Prečítame si úryvok z básne Jesenná láska.

RÝPAŤ

-ostrým predmetom čosi narušovať
-kritizovať (expresívne)

rypák, rýpadlo, rypnúť si

Len si do mňa rypni!
Prasiatko rypákom rozrylo zem okolo seba.

HRÝZŤ

žuť, zatínať sa do niečoho zubami

hryzadlo, pohrýzť, pohryzený

Pes, ktorý šteká, nehryzie.
Hrýzlo ho svedomie.

KRYŤ

poskytovať ochranu, robiť neviditeľným

kryt, úkryt, skrýša, skryť, zakryť, pokryť, odkryť, prikryť, vykryť, prikrývka, pokrývka, skrývačka

Poklad bol dobre ukrytý.
Je schovaný vo svojej skrýši.
Kúpim si nový kryt na telefón.

KORYTO

– útvar, ktorým preteká rieka alebo potok
– drevená nádoba na domáce práce

korytový, korýtko

Kráčali po skalnatom dne vyschnutého koryta.
V koryte sa v domácnostiach pralo, umývalo i miesilo.

KORYTNAČKA

krátkonohý plaz s tvrdým pancierom

korytnačí

Doma chováme suchozemskú korytnačku.
Korytnačky sa dožívajú pozoruhodne vysokého veku.

STRÝC

– otcov brat
– oslovenie staršieho človeka – hovorovo

strýko, stryná, strýčko, strýcovský, strýkovský

Na svadbe sa stretla široká rodina, bratranci, sesternice, tety a strýkovia.

RYČAŤ

kričať, ručať

ryk, rykot

Jelene počas ruje ryčia.
Z býčej arény sa ozýval hlasný rykot.

RYŽA

obilnina, príloha

ryžový

Ryžové mlieko je vhodnou alternatívou bez laktózy.
Základom dobrého rizota je kvalitná ryža.

BRYNDZA

výrobok z ovčieho syra

bryndziar, brnydzový, „bryndziaky“, „bryndzáky“

Bryndzové halušky sú typické slovenské jedlo.
Na liptovských salašoch zoženiete tú najkvalitnejšiu bryndzu.

RYS

– mačkovitá šelma
– črta

rysí

Rys ostrovid je našou najväčšou mačkovitou šelmou.
Charakteristické rysy tváre prezradili jeho pokrvné putá.

RYSOVAŤ

vytvárať geometrické obrazce

rysovať sa, nárys, pôdorys, rysovací, Rysuľa

Rysovanie jej nikdy nešlo.
Zatiaľ je to len taký nárys.

RÝDZI

čistý, pravý, skutočný

rýdzo, rýdzosť, rýdzik

V potoku sa blyšťalo rýdze zlato.
Išlo o rýdzu vypočítavosť.

BRÝZGAŤ

špiniť, babrať – zvukomalebné slovo

zabrýzganý

Pri večeri si zabrýzgal polovicu trička.
Z ihriska sa vrátili celí zabrýzganí.

RYTIER

šľachtic za feudalizmu, z nemeckého Ritter

rytiersky

Rytierske brnenia sa ligotali v mesačnom svetle.
Byť členom rádu rytierov je pocta.

TRÝZNIŤ

trápiť, týrať

trýzniteľ, trýzeň, trýznivý

Konečne sa mu podarilo oslobodiť sa od svojho trýzniteľa.
Hodiny čakania na výsledky testu boli trýznivé.

RÝM

zvuková zhoda v zakončení dvoch (alebo viacerých) veršov, hlavne v básňach

rýmovačka, rýmovať sa

Mám radšej poéziu, ktorá sa nerýmuje.
Už ste skúšali rozprávať celú hodinu v rýmoch?

RYHA

vyrytá čiara

ryhovaný

Starec mal na tvári hlboké vrásky a ryhy.
Tabletu rozlomíme na mieste deliacej ryhy.

KRYHA

veľký plávajúci kus ľadu na rieke, mori alebo v oceáne

Pracoval vo výskumnej stanici na kryhách Severného ľadového oceánu.
V rieke pomaly plávali obrovské kryhy.

TORYSA

rieka na východnom Slovensku, obec v okrese Sabinov

Torysan, Torysanka, toryský

Torysa je významný prítok Hornádu.
Obleč si aj pyžamové nohavice, chytro!

RYŠAVÝ

majúci farbu hrdze, červený, tehlovočervený

rysavý – zriedkavejšie

Ten ryšavý chlapec od susedov sa chce s nami hrať.
Anna zo Zeleného domu je charakteristická ryšavými vlasmi.

PRÝŠTIŤ

prameniť, vyvierať, vytekať, striekať

prýštiaci

Zo skaly prýšti životodarná voda.
Z očí jej prýštil hnev.

TRYSK

– prudký a rýchly cval koní
– prúd (vody)

„vodotrysk“, tryskanie

Kone sa na stráni pustili do trysku.
Odborne sa tento typ pohybu nenazýva trysk, ale vystupňovaný cval.

KRYŠTÁL

pevné teleso s pravidelnou štruktúrou, polovodič

kryštálový, kryštálik

Pridáme dve lyžice kryštálového cukru a jedno vajce.
Kryštáliky ľadu sa prilepili na jeho rukavice i čiapku.

RÝĽ

nástroj na kopanie a rytie s rúčkou a plochou kovovou časťou

rýľovať

Vnuk jej porýľoval záhradu tak rýchlo, že sa susedia nestačili čudovať.
V kôlni boli odložené hrable a rýle.

RYTMUS

pravidelné striedanie fáz niečoho
rytmy, rytmický

Dobrý muzikant musí dokonale cítiť rytmus.
Vojaci pochodovali do rytmu bubnov.

Prehľad vybraných slov po R (tabuľka)

vybrané slovo

význam slova

príbuzné slová

príklad

ryba

šupinatý vodný stavovec dýchajúci žiabrami a pohybujúci sa plutvami

rybka, rybička, rybí, rybací, rybný (priemysel)

Rybacia nátierka je ockova najobľúbenejšia.

Mlčal ako ryba.

Doma máme akvárium s rybičkami.

rýchly

– niečo, čo sa pohybuje

– niečo, má malú spotrebu času

– niečo, čo nastáva ihneď

rýchlo, rýchlosť, rýchlik, vysokorýchlostný, zrýchľovať…

Rýchlo sa obleč, vyrážame!

Preradil na vyššiu rýchlosť.

Cesta vysokorýchlostným vlakom je zážitok.

ryť

rozrušovať povrch niečoho, rýľovať

rozryť, vyryť, vyrývať, poryv, úryvok

Do kôry stromu vyryli ich mená a dátum.

Stromy sa kývali v poryvoch vetra.

Prečítame si úryvok z básne Jesenná láska.

rýpať

-ostrým predmetom čosi narušovať

-kritizovať (expresívne)

rypák, rýpadlo, rypnúť si

Len si do mňa rypni!

Prasiatko rypákom rozrylo zem okolo seba.

hrýzť

žuť, zatínať sa do niečoho zubami

hryzadlo, pohrýzť, pohryzený

Pes, ktorý šteká, nehryzie.

Hrýzlo ho svedomie.

kryť

poskytovať ochranu, robiť neviditeľným

kryt, úkryt, skrýša, skryť, zakryť, pokryť, odkryť, prikryť, vykryť, prikrývka, pokrývka, skrývačka

Poklad bol dobre ukrytý.

Je schovaný vo svojej skrýši.

Kúpim si nový kryt na telefón.

koryto

-útvar, ktorým preteká rieka alebo potok

-drevená nádoba na domáce práce

korytový, korýtko

Kráčali po skalnatom dne vyschnutého koryta.

V koryte sa v domácnostiach pralo, umývalo i miesilo.

korytnačka

krátkonohý plaz s tvrdým pancierom

korytnačí

Doma chováme suchozemskú korytnačku.

Korytnačky sa dožívajú pozoruhodne vysokého veku.

strýc

-otcov brat

-oslovenie staršieho človeka – hovorovo

strýko, stryná, strýčko, strýcovský, strýkovský

Na svadbe sa stretla široká rodina, bratranci, sesternice, tety a strýkovia.

ryčať

vydávať hlasný zvuk – kričať, ručať

ryk, rykot

Jelene počas ruje ryčia.

Z býčej arény sa ozýval hlasný rykot.

ryža

obilnina, príloha

ryžový

Ryžové mlieko je vhodnou alternatívou bez laktózy.

Základom dobrého rizota je kvalitná ryža.

bryndza

výrobok z ovčieho syra

bryndziar, bryndzový, „bryndziaky“, „bryndzáky“

Bryndzové halušky sú typické slovenské jedlo.

Na liptovských salašoch zoženiete tú najkvalitnejšiu bryndzu.

rys

-mačkovitá šelma

-črta

rysí

Rys ostrovid je našou najväčšou mačkovitou šelmou.

Charakteristické rysy tváre prezradili jeho pokrvné putá.

rysovať

vytvárať geometrické obrazce

rysovať sa, nárys, pôdorys, rysovací

Rysovanie jej nikdy v škole nešlo.

Zatiaľ je to len prvý nárys stavby.

rýdzi

čistý, pravý, skutočný

rýdzo, rýdzosť, rýdzik

V potoku sa blyšťalo rýdze zlato.

Išlo o rýdzu vypočítavosť.

brýzgať

špiniť, babrať – zvukomalebné slovo

zabrýzganý

Pri večeri si zabrýzgal polovicu trička.

Z ihriska sa vrátili celí zabrýzganí.

rytier

šľachtic za feudalizmu, z nemeckého Ritter

rytiersky

Rytierske brnenia sa ligotali v mesačnom svetle.

Byť členom rádu rytierov je pocta.

trýzniť

trápiť, týrať

trýzniteľ, trýzeň, trýznivý

Konečne sa mu podarilo oslobodiť sa od svojho trýzniteľa.

Hodiny čakania na výsledky testu boli trýznivé.

rým

zvuková zhoda v zakončení dvoch (alebo viacerých) veršov, hlavne v básňach

rýmovačka, rýmovať sa

Mám radšej poéziu, ktorá sa nerýmuje.

Už ste skúšali rozprávať celú hodinu v rýmoch?

ryha

vyrytá čiara

ryhovaný

Starec mal na tvári hlboké vrásky a ryhy.

Tabletu rozlomíme na mieste deliacej ryhy.

kryha

veľký plávajúci kus ľadu na rieke, mori alebo v oceáne

Pracoval vo výskumnej stanici na kryhách Severného ľadového oceánu.

V rieke pomaly plávali obrovské kryhy.

Torysa

rieka na východnom Slovensku, obec v okrese Sabinov

Torysan, Torysanka, toryský

Torysa je významný prítok Hornádu.

Obleč si aj pyžamové nohavice, chytro!

ryšavý

majúci farbu hrdze, červený, tehlovočervený

rysavý – zriedkavejšie

Ten ryšavý chlapec od susedov sa chce s nami hrať.

Anna zo Zeleného domu je charakteristická ryšavými vlasmi.

prýštiť

prameniť, vyvierať, vytekať, striekať

prýštiaci

Zo skaly prýšti životodarná voda.

Z očí jej prýštil hnev.

trysk

-prudký a rýchly cval koní

-prúd (vody)

vodotrysk“, tryskanie

Kone sa na stráni pustili do trysku.

Odborne sa tento typ pohybu nenazýva trysk, ale vystupňovaný cval.

kryštál

pevné teleso s pravidelnou štruktúrou, polovodič

kryštálový, kryštálik

Pridáme dve lyžice kryštálového cukru a jedno vajce.

Kryštáliky ľadu sa prilepili na jeho rukavice i čiapku.

rýľ

nástroj na kopanie a rytie s rúčkou a plochou kovovou časťou

rýľovať

Vnuk jej porýľoval záhradu tak rýchlo, že sa susedia nestačili čudovať.

V kôlni boli odložené hrable a rýle.

rytmus

pravidelné striedanie fáz niečoho

rytmy, rytmický

Dobrý muzikant musí dokonale cítiť rytmus.

Vojaci pochodovali do rytmu bubnov.

Problematické slová

Aj keď sa dôkladne naučíte vybrané slová, môžete sa ocitnúť takpovediac „na vážkach“. Existujú totiž problematické slová, ktoré sú veľmi podobné tým vybraným, ale nesú úplne iný význam. Nejde o slová vybrané ani príbuzné, a preto sa s nich píše mäkké „i“. Ak o týchto slovách budete vedieť a naučíte sa rozlišovať význam, ktorý slovo nesie, už vás viac nezaskočia.

vybrané/príbuzné slovo

slovo nepatriace do vybraných/ príbuzných slov

viac informácií

Rým

Rím

Rým x Rím

Ryža

rizoto

Rizoto x ryzoto x risotto

kryštál

krištáľ

Kryštál x krištáľ

Pravopisné cvičenia – vybrané slová po R

5/5 - (2 hlasů)
Send this to a friend