PRAVIDLÁ – Vybrané slová po M

V nasledujúcom prehľade si vysvetlíme vybrané slová po M a všetko okolo nich. Vždy uvádzame konkrétne vybrané slovo, pod ním jeho význam a slová príbuzné. Je dôležité si uvedomovať súvislosť medzi základným vybraným slovom a jeho odvodeninami (príbuznými slovami). Uľahčí vám to správne písanie.

Prehľad vybraných slov po M

MY
osobné zámeno, 1. osoba množného čísla

nemá priamo príbuzné slovo, v ktorom by bolo Y

My sme tu tí, ktorí to riadia.
Rodičia a my, mladšia generácia, si nie vždy rozumieme.

MYKAŤ SA

sloveso, rýchlo sa hýbať, trepať sa, šklbať sa

pomykov, myknúť (dokonavý vid)

Električka sa rozbehla a všetkými to myklo.
Svaly na tvári sa mu mykali.

MÝLIŤ SA

robiť chyby, byť na omyle

omyl, mýlka, mýliť si, mylný

Nemýľ ho, keď počíta!
Mylný úsudok je príčinou mnohých nesprávnych rozhodnutí.
Šlo o omyl, nie o podvod.

MYSLIEŤ

rozumom spracovávať skutočnosť, robiť myšlienkové operácie, uvažovať

myseľ, myšlienka, myslenie, rozmýšľať, premýšľať, vymýšľať, domýšľavý, premýšľavý, namyslený…

Myslím na teba každý deň.
Film nesie v sebe myšlienku, ktorá ma veľmi oslovila.
Michal je premýšľavý typ.
Myslia si o nej, že je namyslená, ale to si domysleli nesprávne – je skôr premýšľavej povahy a veľmi nerozpráva.

UMÝVAŤ SA

zbavovať sa nečistoty

umyť, umývadlo, umytý, umývačka, zmyť, obmývať, podmývať, pomyje

Pred jedlom či po ceste MHD si dôkladne umyte ruky.
Tichá voda brehy podmýva.
Pomyje sa kedysi používali na kŕmenie ošípaných.

MYDLO

prípravok na uvoľňovanie špiny a mastnoty pri umývaní

mydlový, mydielko, mydliť, namydlený

Anička počas umývania rada vyfukovala veľké mydlové bubliny.
Nahý a namydlený musel vybehnúť z kúpeľne, aby zdvihol telefón, na ktorý celý deň napäto čakal.

MYŠ

malý hlodavec alebo obslužný prvok pripojený k počítaču

myší, myšací, myšička

Po dvadsiatich minútach bol spotený ako myš.
Myš nefunguje, pretože potrebuje vymeniť baterky.

ŠMÝKAŤ SA

kĺzavo sa pohybovať

šmyknúť sa, šmyk, šmykľavý, prešmyknúť sa

Na zľadovatenej ceste dostali s autom šmyk.
Petra, tá sa prešmykne všade.

HMYZ

trieda malých článkonožcov s tromi pármi nôh

hmyzí – s vlastnosťami hmyzu

Z hmyzu som mala odjakživa strach.
Súčasťou kostýmu boli aj obrovské hmyzie tykadlá.

ŽMÝKAŤ

stláčaním a krútením zbavovať tkaninu tekutiny, prenesene – vykorisťovať
vyžmýkať – dokonavý vid

Po ručnom praní treba šatstvo dôkladne vyžmýkať.
Šéf žmýkal svojich zamestnancov, na čo neskôr i doplatil.

PRIEMYSEL

odvetvie zaoberajúce sa ťažbou surovín a ich spracovaním (strojársky, potravinársky, chemický, textilný priemysel)

priemyselný, priemyslový, priemyselník

Hornonitrianska kotlina je známa banským priemyslom.
Priemyslová štvrť väčšinou nie je práve pýchou mesta a málokto chce v tejto časti kúpiť byt.

MYJAVA

rieka na západnom Slovensku, obec

Myjavčan, myjavský, staromyjavský

Myjavu nájdeme v okrese Senica a prvé zmienky o nej pochádzajú z roku 1531.
Myjavský kroj je typický modro-bielou kombináciou.

MÝTO

poplatok za používanie ciest, mostov a zároveň miesto, kde sa platí

mýtny, Mýto pod Ďumbierom, Mýťan

Vytiahni peňaženku, blížime sa k mýtu.
Mýto kedysi označovalo aj naturálny poplatok za mletie obilia.

MYS

výbežok pevniny do mora
mysy

Konečne sa pred nimi po dlhej ceste objavil slávny Mys dobrej nádeje
Čakala nás náročná a nebezpečná úloha: oboplávať skalnaté mysy.

ZAMYKAŤ

otočením kľúča uzatvárať

odomykať, vymykať sa

Všetci podnájomníci sú povinní zamykať vchodové dvere.
Jeho správanie sa vymyká normám.

HMÝRIŤ SA

rýchlo sa pohybovať v obmedzenom priestore, mrviť sa

hmýriac sa, hmýrenie

V hlave sa mu hmýrili myšlienky podozrenia a neistoty.
Z výšky to vyzeralo, akoby sa ľudia dole na chodníku hmýrili ako mravce.

PRIESMYK

úzke hlboké údolie vedúce cez horský hrebeň

priesmykový

Dukliansky priesmyk nájdeme v severnej časti Laboreckej vrchoviny.

ZMYSEL

význam, dôvod, ale aj telesný orgán na vnímanie vonkajšieho sveta, schopnosť

zmyslový, zmyselný

Utekal preč ako zmyslov zbavený.
Ľudstvo sa odnepamäti pokúša uchopiť zmysel života.

Prehľad vybraných slov po M (tabuľka)

vybrané slovo

význam slova

príbuzné slová

príklad

my

osobné zámeno, 1. osoba množného čísla

My sme tu tí, ktorí to riadia.

Rodičia a my, mladšia generácia, si nie vždy rozumieme.

mykať sa

rýchlo sa hýbať, trepať sa, šklbať sa

pomykov, myknúť (dokonavý vid)

Električka sa dala do pohybu a všetkými to myklo.

Ostal v pomykove a odrazu nevedel, ako na novú situáciu zareagovať.

mýliť sa

robiť chyby, byť na omyle

omyl, mýlka, mýliť si, mylný

Nemýľ ho, keď počíta!

Mylný úsudok je príčinou mnohých nesprávnych rozhodnutí.

Šlo o omyl, nie o podvod.

myslieť

rozumom spracovávať skutočnosť, robiť myšlienkové operácie, uvažovať

myseľ, myšlienka, myslenie, rozmýšľať, premýšľať, vymýšľať, domýšľavý, premýšľavý, namyslený…

Myslím na teba každý deň.

Film nesie v sebe peknú myšlienku.

Michal je premýšľavý typ.

umývať sa

zbavovať sa nečistoty

umyť, umývadlo, umytý, umývačka, zmyť, obmývať, podmývať, pomyje

Pred jedlom či po ceste MHD si dôkladne umyte ruky.

Tichá voda brehy podmýva.

Pomyje sa kedysi používali na kŕmenie ošípaných.

mydlo

Prípravok na uvoľňovanie špiny a mastnoty pri umývaní

mydlový, mydielko, mydliť, namydlený

Anička počas umývania rada vyfukovala veľké mydlové bubliny.

Nahý a namydlený musel vybehnúť z kúpeľne, aby zdvihol telefón, na ktorý celý deň napäto čakal.

Myš

malý hlodavec alebo obslužný prvok pripojený k počítaču

myší, myšací, myšička

Po dvadsiatich minútach bol spotený ako myš.

Myš nefunguje, pretože potrebuje vymeniť baterky.

šmýkať sa

kĺzavo sa pohybovať

šmyknúť sa, šmyk, šmykľavý, prešmyknúť sa

Na zľadovatenej ceste dostali s autom šmyk.

Petra, tá sa prešmykne všade.

hmyz

Trieda malých článkonožcov s tromi pármi nôh

hmyzí – s vlastnosťami hmyzu

Z hmyzu som mala odjakživa strach.

Súčasťou kostýmu boli aj obrovské hmyzie tykadlá.

žmýkať

stláčaním a krútením zbavovať tkaninu tekutiny, prenesene – vykorisťovať

vyžmýkať – dokonavý vid

Po ručnom praní treba šatstvo dôkladne vyžmýkať.

Šéf žmýkal svojich zamestnancov, až kým nato nedoplatil.

priemysel

odvetvie zaoberajúce sa ťažbou surovín a ich spracovaním (strojársky, potravinársky, chemický, textilný priemysel)

priemyselný, priemyslový, priemyselník

Hornonitrianska kotlina je známa banským priemyslom.

Priemyslová štvrť väčšinou nie je práve pýchou mesta a málokto chce v tejto časti kúpiť byt.

Myjava

rieka na západnom Slovensku, obec

Myjavčan, myjavský, staromyjavský

Myjavu nájdeme v okrese Senica a prvé zmienky o nej pochádzajú z roku 1531.

Myjavský kroj je typický modro-bielou kombináciou.

Mýto

poplatok za používanie ciest, mostov a zároveň miesto, kde sa platí

mýtne, Mýto pod Ďumbierom, Mýťan

Vytiahni peňaženku, blížime sa k mýtu.

Mýto kedysi označovalo aj naturálny poplatok za mletie obilia.

Mys

výbežok pevniny do mora

mysy

Konečne sa pred nimi po dlhej ceste objavil slávny Mys dobrej nádeje

Čakala nás náročná a nebezpečná úloha: oboplávať skalnaté mysy.

zamykať

otočením kľúča uzatvárať

odomykať, vymykať sa

Všetci podnájomníci sú povinní zamykať vchodové dvere.

Jeho správanie sa vymyká normám..

hmýriť sa

rýchlo sa pohybovať v obmedzenom priestore, mrviť sa

hmýriac sa, hmýrenie

V hlave sa mu hmýrili myšlienky podozrenia a neistoty.

Z výšky to vyzeralo, akoby sa ľudia dole na chodníku hmýrili ako mravce.

priesmyk

úzke hlboké údolie vedúce cez horský hrebeň

priesmykový

Dukliansky priesmyk nájdeme v severnej časti Laboreckej vrchoviny.

zmysel

význam, dôvod, ale aj telesný orgán na vnímanie vonkajšieho sveta, schopnosť

zmyslový, zmyselný, nezmysel

Utekal preč ako zmyslov zbavený.

Ľudstvo sa odnepamäti pokúša uchopiť zmysel života.

Problematické slová

Aj napriek tomu, že sa vybrané slová naučíte naspamäť, môžete sa dostať do situácie, v ktorej si neviete rady s pravopisom. Existujú totiž problematické slová, ktoré sú veľmi podobné tým vybraným, ale nesú úplne iný význam. Nejde o slová vybrané ani príbuzné, a preto sa s nich píše mäkké „i“. Ak o týchto slovách budete vedieť a naučíte sa rozlišovať ich význam, už vás nikdy nezaskočia a budete bezchybne ovládať pravopis vybraných slov.

vybrané/príbuzné slovo

slovo nepatriace do vybraných/príbuzných slov

viac informácií

my

mi

My x mi

mykať sa

mihať sa

Mihať sa x myhať sa

Mys

miss

Mys x miss

Mýlka

Milka

Mýlka x mílka x Milka x Mylka

Pravopisné cvičenia – vybrané slová po M

Rate this post
Send this to a friend