Mihať sa × myhať sa

Sloveso mihať sa si môžeme pomerne ľahko pomýliť so slovom mykať sa, a to vďaka podobnému zneniu i významu. Prvé menované nezaraďujeme k vybraným slovám po M, a preto sa v ňom píše mäkké i. Ich význam tiež nie je úplne rovnaký:

Mykať sa znamená robiť opakovane telom prudké pohyby a reagovať takto na nejaký vonkajší podnet.

Napr.:

Teriér sa mykal pánovi na vôdzke. Pri nečakanom poklepaní na plece sa prudko mykol.

Synonymami sú slovesá trhať sa, šklbať sa.

Mihať sa je významovo podobné, ale nespája sa nutne s telom a ide predovšetkým o rýchly premenlivý pohyb – nakrátko sa ukazovať, objavovať. Často súvisí s plameňmi, tieňmi, svetlom… A čo je pre nás hlavné, mihať sa vždy píšeme s mäkkým i.

Príklady:

Všade okolo nás sa strašidelne mihali tiene.

Ostal úplne pokojný, ani okom nemihol.

Tak sa preľakol, až ho celého myklo.

3.3/5 - (13 hlasů)
Send this to a friend