PRAVIDLÁ – Vybrané slová po V

V nižšie uvedenom prehľade sa venujeme vybraným slovám po V. Pod konkrétnym vybraným slovom uvádzame jeho význam a odvodené slová. Je dôležité si uvedomovať súvislosť medzi základným vybraným slovom a jeho odvodeninami (príbuznými slovami). Nemusíte sa tak učiť veľké množstvo slov, stačí si osvojiť správne písanie „Y“ v základnom tvare slova.

Prehľad vybraných slov po V

VY

osobné zámeno, 2. osoba množného čísla alebo označenie adresáta pri vykaní

vykať

Čo vy tu chcete?
Budem rád, ak prídete aj Vy, drahý otec!
Nemusíš mi vykať, nie som taký starý.

VY-, VÝ-

predpona

napr. vybrať, výber, vyhrať, výhra…

V obchodoch nebol kedysi taký široký výber.
Vyhrali veľa peňazí.

VYDRA

kunovitá vodná šelma

vydrí, vydriduch, vydridušský

Vydry sa obyčajne zdržujú v okolí riek.
Vydriduchom nazývame človeka, ktorý je priveľmi ziskuchtivý.

VYHŇA

ohnisko na rozžeravovanie kovov, kováčska dielňa

vyhne, vyheň

Je tu horúco ako vo vyhni!
Obec Vyhne sa nachádza v okrese Žiar nad Hronom.

VÝR

nočný dravý vták

Výr je najväčší zástupca sov.
Perie na hlave výra pripomína uši.

VÝSKAŤ

radostne, prenikavo kričať

výskajúci, výskot, výskanie, zvýsknuť

Deti sa spúšťali na saniach po zasneženom svahu a nadšene výskali.
Z dvora sa ozývalo výskanie dievčat.

VYSOKÝ

– ten, čo má veľkú výšku
– ten, čo je hore

výška, vysoko, zvysoka, zvyšovať, vyšší, najvyšší, zvýšený

Výber vysokej školy je dôležité životné rozhodnutie.
Nehovor na mňa zvýšeným hlasom!

VYŤ

vydávať vysoký ťahavý zvuk (psy a psovité šelmy)

zavýjať, zavyť

Z lesa začul vytie vlka.
Siréna zavýjala ako pominutá.

VYŽLA

poľovný krátkosrstý pes

vyžlí

Ladne vedľa nej bežala krásna vyžla.
Je chudá ako vyžla, nedá sa nato pozerať!

ZVYŠOK

zostatok

zvýšiť (sa), zvyškový, zvyšný

Zvyšok trestu mu bol odpustený.
Čo mám urobiť s peniazmi, čo mi zvýšia?

ZVYK

tradícia, ustálený spôsob konania

zvyčajne, zvykať si, zvyknúť si, zvyknutý, zvyklosť

Zvyčajne sa vyučovanie začína o ôsmej.
Nie som zvyknutá chodiť spať tak neskoro.

Prehľad vybraných slov po V (tabuľka)

vybrané slovo

význam slova

príbuzné slová

príklad

vy

osobné zámeno, 2. osoba množného čísla alebo označenie adresáta pri vykanívykaťČo vy tu chcete?

Budem rád, ak prídete aj Vy, drahý otec!

Nemusíš mi vykať, nie som taký starý.

vy-, vý-

predponanapr. vybrať, výber, vyhrať, výhra…V obchodoch nebol kedysi taký široký výber.

Vyhrali veľa peňazí.

vydra

kunovitá vodná šelmavydrí, vydriduch, vydridušskýVydry sa obyčajne zdržujú v okolí riek.

Vydriduchom nazývame človeka, ktorý je priveľmi ziskuchtivý.

vyhňa

ohnisko na rozžeravovanie kovov, kováčska dielňavyhne, vyheňJe tu horúco ako vo vyhni!

Obec Vyhne sa nachádza v okrese Žiar nad Hronom.

výr

nočný dravý vtákVýr je najväčší zástupca sov.

Perie na hlave výra pripomína uši.

výskať

radostne, prenikavo kričaťvýskajúci, výskot, výskanie, zvýsknuťDeti sa spúšťali na saniach po zasneženom svahu a nadšene výskali.

Z dvora sa ozývalo výskanie dievčat.

vysoký

-ten, čo má veľkú výšku

-ten, čo je hore

výška, vysoko, zvysoka, zvyšovať, vyšší, najvyšší, zvýšenýVýber vysokej školy je dôležité životné rozhodnutie.

vyť

vydávať vysoký ťahavý zvuk (psy a psovité šelmy)zavýjať, zavyťZ lesa začul vytie vlka.

Siréna zavýjala ako pominutá.

vyžla

poľovný krátkosrstý pesvyžlíLadne vedľa nej bežala krásna vyžla.

Je chudá ako vyžla, nedá sa nato pozerať!

zvyšok

zostatokzvýšiť (sa), zvyškový, zvyšnýZvyšok trestu mu bol odpustený.

Čo mám urobiť s peniazmi, čo mi zvýšia?

zvyk

tradícia, ustálený spôsob konaniazvyčajne, zvykať si, zvyknúť si, zvyknutý, zvyklosťZvyčajne sa vyučovanie začína o ôsmej.

Nie som zvyknutá chodiť spať tak neskoro.

Problematické slová

Aj napriek tomu, že sa vybrané slová naučíte naspamäť, môžete sa dostať do situácie, v ktorej si neviete rady s pravopisom. Existujú totiž problematické slová, ktoré sú veľmi podobné tým vybraným, ale nesú úplne iný význam. Nejde o slová vybrané ani príbuzné, a preto sa s nich píše mäkké „i“. Ak o týchto slovách budete vedieť a naučíte sa rozlišovať ich význam, už vás nikdy nezaskočia a budete bezchybne ovládať pravopis vybraných slov.

vybrané/príbuzné slovo

slovo nepatriace do vybraných/príbuzných slov

viac informácií

výr

vír

výr x vír

vyť

viť

vyť x viť

vydať

vídať

vídať x vydať

Pravopisné cvičenia – vybrané slová po V

Send this to a friend