Výr × vír

Obľúbený chyták slovenčinárok znie takto: Výr vletel do vzdušného víru. Oba ví/ýry potom krúžili spolu. Aké í/ý zvolíte?

Táto hádanka nemá riešenie, nemôžeme totiž spojiť „vír“ a „výr“ do jedného slova v množnom čísle, hoci ich výslovnosť je rovnaká. Dnes už totiž artikuláciu i a y nemusíme rozlišovať. No vír a výr majú každý svoj význam, ktorého sa tvrdošijne držia.

Výr je veľká sova, konkrétne najväčší zástupca týchto nočných dravých vtákov. Je charakteristický prísnym pohľadom a pierkami na hlave, ktoré evokujú uši. Najlepší je odborný latinský názov najmajestátnejšej slovenskej sovy – výra skalného: Bubo bubo.

Nuž a vír s mäkkým i je krútenie vzduchu alebo vody okolo zvislej osi. Vír v rieke nazývame aj krútňavou. Slovo si často požičiavame aj v prenesenom význame, ak chceme vyjadriť niečo, čo vír pripomína – rýchly pohyb, neusporiadaný sled a podobne: vo víre tanca, do víru veľkomesta…

Príklady:

Sledovala listy krútiace sa vo vzdušnom víre.

Výr skalný hniezdi vo výklenkoch skál či v opustených kameňolomoch.

3.7/5 - (3 hlasů)
Send this to a friend