PRAVIDLÁ – Vybrané slová po P

V tomto prehľade podrobnejšie venujeme vybraným slovám po P. Vždy uvádzame konkrétne vybrané slovo, pod ním jeho význam a slová príbuzné. Je dôležité si uvedomovať súvislosť medzi základným vybraným slovom a jeho odvodeninami (príbuznými slovami). Rozhodne vám to uľahčí gramaticky správne písanie a nemusíte sa učiť toľko rôznych vybraných slov.

Prehľad vybraných slov po P

PÝCHA

nadmerné sebavedomie, povýšenosť, hrdosť, či predmet hrdosti

pyšný, pýšiť sa

Pýcha predchádza pád.
Udržiavaná záhrada je babkina pýcha.
Bol príliš pyšný, aby to priznal.

PÝTAŤ SA

položiť otázku, žiadať

opýtať sa, opytovací, spýtavý, pytačky, pytač, dopyt

Keď si nebudeš istý, radšej sa opýtaj.
Opytovacia veta sa končí otáznikom.
Otočila sa naňho s pýtavým výrazom.

PÝR

-rozšírená poľná burina
-červeň na tvári

pýriť sa, zapýrený

Otočila sa naňho s pýrom na lícach.
Zapýril sa a až potom odpovedal.
Pýr je burina s latinským názvom Elytrigia.

PREPYCH

luxus, pohodlie, prílišné bohatstvo prejavujúce sa na spôsobe života

prepychový

Bývali v prepychovom dome a vlastnili niekoľko áut.
Chata je pre nás zbytočný prepych.

PYSK

predná časť zvieracej papule, tlama
prenesene, expresívne – ľudské ústa

pysky, pyštek, pyskatý, hovorovo: pyskovať

Kôň mal spenený pysk.
Vystrkoval z nory malý pyštek.

PYKAŤ

znášať trest, trpieť

odpykávať

Odpykáva si trest odňatia slobody.
Pyká za svoje činy.

PYTLIAK

ten, kto bez povolenia loví zver alebo chytá ryby

pytliactvo, pytliacky

Mal pocit, že mu do revíru chodí akýsi pytliak.
Za posledných 10 rokov sa podarilo dostať pytliactvo pod kontrolu.

PYRÉ

kaša, varené polotuhé jedlo

Najčastejšie sa pyré pripravuje z ovocia alebo zeleniny.
Na obed bolo morčacie mäso so zemiakovým pyré.

PYŽAMO

nočné oblečenie
pyžama, pyžamový, pyžamko, pyžamka

Správne je pyžamo i pyžama.
Obleč si aj pyžamové nohavice, chytro!

Prehľad vybraných slov po P (tabuľka)

vybrané slovo

význam slova

príbuzné slová

príklad

pýcha

nadmerné sebavedomie, povýšenosť, hrdosť, či predmet hrdosti

pyšný, pýšiť sa

Pýcha predchádza pád.

Udržiavaná záhrada je babkina pýcha.

Bol príliš pyšný, aby to priznal.

pýtať sa

položiť otázku, žiadať

opýtať sa, opytovací, spýtavý, pytačky, dopyt

Keď si nebudeš istý, radšej sa opýtaj.

Opytovacia veta sa končí otáznikom.

Otočila sa naňho so spýtavým výrazom.

pýr

-rozšírená poľná burina

-červeň na tvári

pýriť sa, zapýrený

Otočila sa naňho s pýrom na lícach.

Pýr je burina s latinským názvom Elytrigia.

Zapýril sa a až potom odpovedal.

prepych

luxus, pohodlie, prílišné bohatstvo prejavujúce sa na spôsobe života

prepychový

Bývali v prepychovom dome a vlastnili niekoľko áut.

Chata je pre nás zbytočný prepych.

pysk

predná časť zvieracej papule, tlama

prenesene, expresívne – ľudské ústa

pysky, pyštek, pyskatý, hovorovo: pyskovať

. Kôň mal spenený pysk.

Vystrkoval z nory malý pyštek.

pykať

znášať trest, trpieť

odpykávať

Odpykáva si trest odňatia slobody.

Pyká za svoje činy.

pytliak

ten, kto bez povolenia loví zver alebo chytá ryby

pytliactvo, pytliacky

Mal pocit, že mu do revíru chodí akýsi pytliak.

Za posledných 10 rokov sa podarilo dostať pytliactvo pod kontrolu.

pyré

kaša, varené polotuhé jedlo

Najčastejšie sa pyré pripravuje z ovocia alebo zeleniny.

Na obed bolo morčacie mäso so zemiakovým pyré.

pyžamo

nočné oblečenie

pyžama, pyžamový, pyžamko, pyžamka

Správne je pyžamo i pyžama.

Obleč si aj pyžamové nohavice, chytro!

Problematické slová

Aj keď sa vybrané slová naučíte naspamäť, môžete sa stretnúť so slovom, v ktorom si neviete rady s pravopisom. Existujú totiž problematické slová, ktoré sú veľmi podobné tým vybraným, ale nesú úplne iný význam. Nejde o slová vybrané ani príbuzné, a preto sa s nich píše mäkké „i“. Ak o týchto slovách budete vedieť a naučíte sa rozlišovať ich význam, už vás nikdy nezaskočia a budete bezchybne ovládať pravopis vybraných slov.

vybrané/príbuzné slovo

slovo nepatriace do vybraných/ príbuzných slov

viac informácií

pysk

pisk

Pysk x pisk

opýta

opitá

Opýta x opitá

Pravopisné cvičenia – vybrané slová po P

Rate this post
Send this to a friend