Pysk × pisk

Viete rozlíšiť tieto dve slová? Znejú rovnako, ale majú iný význam a inak sa píšu.

Pysk s ypsilonom je predná časť zvieracej papule, tlamy. Prenesene sa používa aj ako hrubé pomenovanie ľudských pst (dostať po pysku = dostať po ústach). Patrí medzi vybrané slová po P.

Pisk je synonymum pre hvizd, teda vysoký prenikavý zvuk. Pískať môže napríklad malé zviera (myš), hračka, píšťalka či lokomotíva. Pisk pomenúva zvuk, ktorý vznikne pri pískaní. Nepatrí medzi vybrané slová, a preto ho píšeme vždy s mäkkým i.

Z toho vyplýva, že keby sme mali len počuté slovo „pisk/pysk“, môže ísť o variant buď s mäkkým, alebo tvrdým i/y. Ale len jedno bude správne – to už určíme podľa kontextu, t. j. podľa zvyšku vety.

Príklady:

Zo šatne sa ozval pisk, smiech a vrava.

Z nory vystrkoval maličký pysk.

Na môj pisk sa všetci rozbehnete!

3.2/5 - (8 hlasů)
Send this to a friend