Opýta × opitá

Tieto dve slová znejú podobne, ale nemajú ani zamak spoločného.

Opýta (sa) je 3. osoba jednotného čísla od slovesa opýtať sa, teda položiť otázku. Zatiaľ čo „opitá“ je prídavné meno, znamenajúce omámená požitím alkoholického nápoja. Antonymum (opak) je triezva.

Niekedy nás v písaní i/y pomýli práve vonkajšia podobnosť dvoch slov, ako v tomto prípade. Ak sa však sústredíte na to, čo píšete, určite vám napadne, že „opýta“ je odvodené od vybraného slova po P, „pýtať sa“. Patrí doň teda jednoznačne ypsilon.

Naopak, „opitá“ je výraz príbuzný slovesu piť. To, ako iste viete, medzi vybrané slová nepatrí, a preto píšeme mäkké i.

Príklady:

Opýta sa na cestu najbližšieho okoloidúceho.

Opitá vínom a šťastím tackavo tancovala bez topánok v piesku.

Rate this post
Send this to a friend