PRAVIDLÁ – Vybrané slová po Z

Vybraných slov po Z je len zopár. V tomto prehľade si vysvetlíme ich význam a príklady použitia. Vždy uvádzame konkrétne vybrané slovo, pod ním jeho význam a slová príbuzné. Nezabúdajte, že pre príbuzné slová platia rovnaké pravidlá ako pre základné vybrané slovo. Precvičovať môžete v našich cvičeniach, na ktoré nájdete odkaz na konci tohto článku.

Prehľad vybraných slov po Z

JAZYK

 1. jeden z orgánov ľudskej reči v ústach
 2. reč, nástroj dorozumievania
 3. niečo podobné jazyku svojim tvarom (v topánke apod.)

jazykový, jazýček, jazyčnica, jazyčnatý

Tá má poriadne podrezaný jazyk.
Znalosť cudzích jazykov je veľkou výhodou pri cestovaní.

NAZÝVAŤ SA

 1. volať sa, mať meno

nazývaný, nazývajúc, nazývajúci

Skupina sa nazýva ABBA podľa mien jej členov.
Jano, nazývaný aj Komik, zase hýril vtipom.

OZÝVAŤ SA

 1. zaznievať, ohlasovať sa, reagovať
 2. nedokonavá podoba „ozvať sa“

ozývajúci sa, ozývajúc sa

Ako sa do hory volá, tak z hory ozýva.
Ozývali sa nesúhlasné výkriky.

PREZÝVAŤ

 1. volať niekoho vedľajším pomenovaním, zväčša vymysleným podľa jeho vlastností

prezývka, prezývaný, prezývajúci, prezývajúc

Prezývajú ho menami, ktoré sa mu nepáčia.
V tábore si všetci museli pre seba vymyslieť prezývku.

VYZÝVAŤ

 1. nabádať, ponúkať, dávať pokyn urobiť niečo

vyzývateľ, vyzývajúci, vyzývajúc, vyzývaný

Vyzývam ťa na súboj!
Vyzývali ho, aby s tým prestal, ale nedal si povedať.

POZÝVAŤ

 1. volať na návštevu či účasť na niečom

pozývajúci, pozývajúc, pozývaný

Srdečne vás pozývame na Mikulášske popoludnie.
Na svadbu pozývajú celú širokú rodinu a veľa priateľov.

VZÝVAŤ

 1. uctievať, prosiť o pomoc vyššiu moc

vzývajúci, vzývajúc, vzývaný, vzývanie

Vzývajte krásu prírody a dokonalosť vesmíru.
Vzýval všetkých svätých, aby mu pomohli.

Prehľad vybraných slov po Z (tabuľka)

vybrané slovo význam slova príbuzné slová príklad
jazyk
 • jeden z orgánov ľudskej reči v ústach
 • reč, nástroj dorozumievania
 • niečo podobné jazyku svojim tvarom (v topánke apod.)
jazykový, jazýček, jazyčnica, jazyčnatý Tá má poriadne podrezaný jazyk.

Znalosť cudzích jazykov je veľkou výhodou pri cestovaní.

nazývať sa – volať sa, mať meno nazývaný, nazývajúc, nazývajúci Skupina sa nazýva ABBA podľa mien jej členov.

Jano, nazývaný aj  Komik, zase hýril vtipom.

ozývať
 • zaznievať, ohlasovať sa, reagovať
 • nedokonavá podoba „ozvať sa“
ozývajúci sa, ozývajúc sa Ako sa do hory volá, tak z hory ozýva.

Ozývali sa nesúhlasné výkriky.

prezývať – volať niekoho vedľajším pomenovaním, zväčša vymysleným podľa jeho vlastností prezývka, prezývaný, prezývajúci, prezývajúc Prezývajú ho menami, ktoré sa mu nepáčia.

V tábore si všetci museli pre seba vymyslieť prezývku.

vyzývať – nabádať, ponúkať, dávať pokyn urobiť niečo vyzývateľ, vyzývajúci, vyzývajúc, vyzývaný Vyzývam ťa na súboj!

Vyzývali ho, aby s tým prestal, ale nedal si povedať.

pozývať – volať na návštevu či účasť na niečom pozývajúci, pozývajúc, pozývaný Srdečne vás pozývame na Mikulášske popoludnie.

Na svadbu pozývajú celú širokú rodinu a veľa priateľov.

vzývať – uctievať, prosiť o pomoc vyššiu moc vzývajúci, vzývajúc, vzývaný, vzývanie Vzývajte krásu prírody a dokonalosť vesmíru.

Vzýval všetkých svätých, aby mu pomohli.

Problematické slová

Aj napriek tomu, že sa vybrané slová naučíte naspamäť, môžete sa dostať do situácie, v ktorej si neviete rady s pravopisom. Existujú totiž problematické slová, ktoré sú veľmi podobné tým vybraným, ale nesú úplne iný význam. Nejde o slová vybrané ani príbuzné, a preto sa s nich píše mäkké „i“. Ak o týchto slovách budete vedieť a naučíte sa rozlišovať ich význam, už vás nikdy nezaskočia a budete bezchybne ovládať pravopis vybraných slov.

vybrané/príbuzné slovo slovo nepatriace do vybraných/príbuzných slov viac informácií
ozývať sa, nazývať sa, prezývať, vzývať zívať zívať x zývať
2.7/5 - (4 hlasů)
Send this to a friend