PRAVIDLÁ – Ako správne písať zátvorky

Nasledujúci článok vám ukáže, ako správne používať zátvorky. To sa môže hodiť predovšetkým v slohových prácach, ale aj v bežnej písomnej komunikácii. Najčastejšie sa používajú na oddelenie vetných či nevetných výrazov, ktoré sú do výpovedi voľne vložené.

Typy zátvoriek

V slovenskom jazykovom systéme existuje niekoľko typov zátvoriek. Najbežnejšie používané sú tzv. okrúhle „( )“, druhým variantom môžu byť hranaté „[ ]“, príp. zložené „{ }“. Existujú aj zátvorky ostré „< >“, alebo sa na oddelenie slov môžu používať lomky „/ /“, v bežných textoch sa však ich používanie príliš neodporúča.

Okrúhle zátvorky

S okrúhlymi zátvorkami sa stretávame denne, patria medzi najbežnejší a najviac využívaný typ zátvoriek. Výraz zapísaný medzi nimi sa medzerami neoddeľuje, na rozdiel od okolitého textu. Ten je vždy medzerou oddelený z oboch strán. Okrúhle zátvorky „( )“ nájdete na slovenskej i anglickej klávesnici.

Hranaté zátvorky

Hranaté zátvorky sa používajú najčastejšie na upresnenie výslovnosti. Často sa s nimi môžete stretnúť v učebniciach cudzích jazykov. Medzi zátvorkami býva napísaný fonetický prepis. Napísať ich môžeme niekoľkými spôsobmi: na počítačoch s operačným systémom Windows pomocou skratiek Alt + 91 (ľavá hranatá zátvorka) a Alt + 93 (pravá hranatá zátvorka), na počítačoch s operačným systémom Mac OS X je súčasťou klávesnice, stačí stlačiť Alt + príslušný kláves so znakom hranatej zátvorky.

Ak potrebujeme vložiť do zátvoriek ešte ďalší výraz v zátvorke, býva odporúčané zvoliť iný typ, no nie je to povinné. Obvyklejším variantom však býva použitie pomlčiek alebo čiarok.

Príklady:

1) Lukáš spal v Lučenci (kde býva jeho stará mama, pretože ho Peter [jeho najlepší kamarát] zabudol vyzdvihnúť.)

2) Lukáš spal v Lučenci (kde býva jeho stará mama, pretože ho Peter – jeho najlepší kamarát – zabudol vyzdvihnúť.)

3) Lukáš spal v Lučenci (kde býva jeho stará mama, pretože ho Peter, jeho najlepší kamarát, zabudol vyzdvihnúť.)

Zátvorky je tiež možné využiť na rodovo korektné vyjadrenie. Častejšie sa však v týchto prípadoch používa lomka.

Príklad:

List poslal(a)…

V právnických a podobných textoch sa môže do zátvoriek dávať číslo odseku (3). Pri odkazovaní na tieto odseky sa však spravidla vypúšťajú.

§ 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 121/2000 Zb.

2.7/5 - (3 hlasů)
Send this to a friend