PRAVIDLÁ – Ako správne písať lomku

Lomka „/“ je znak, ktorý najčastejšie naznačuje možnosť zámeny či iného variantu.

Používa sa ale tiež na zápis zlomkov, školských či športových rokov, pri zápise internetových adries, písaní poézie alebo na grafické oddelenie výrazov.
Dôležité je nemýliť si tento znak s obrátenou lomkou „\“.

Spätná lomka sa v slovenskom pravopise nevyužíva, ide o typografický znak, ktorý je používaný hlavne v oblasti výpočtovej techniky (programovacie jazyky) a matematiky (zápis doplnku množiny).

Využitie lomiek

Najväčší problém, čo sa použitia lomky týka, je rozlíšenie, kedy používať medzeru a kedy nie. Pravidla sú pomerne jednoduché, poďme si ukázať základné rozdelenie a pár príkladov, kedy sa používa lomka s medzerou a kedy bez.

Lomka bez medzier

Bez medzier sa používa, keď sú oddeľované dva jednoslovné výrazy, skratky, číslice či značky.

Príklady:

Lekári/lekárky majú nepravidelnú pracovnú dobu.
Tel./fax 123 456 789
¼ populácie, školský rok 2018/2019
Maximálna rýchlosť 60km/h

Lomka s medzerami

Naopak, medzerami oddeľujeme lomku vždy, keď je aspoň jeden výraz zložený z viacerých slov. Pri písaní poézie sa oddeľuje jednou lomkou verš a dvomi lomkami sloha, pričom medzera sa vždy používa.

Príklady:

mali by sme / musíme
Obilie žltne. / Slama na klobúky / práve dozrieva. // Ale ja stále chodím s nepokrytou hlavou, / plnou trápenia.

V odborných textoch sa lomka často používa pri písaní výrazu a/alebo, čím autor dáva najavo, že je možné použiť spojku „a“ a tiež obidve zároveň.

Kde ďalej lomky využívame?

Sériové číslo môže byť zložené z čísel a/alebo písmen. Na informačných tabuliach a značkách z dôvodu úspory miesta existuje ustálený spôsob zápisu, napr. Bánovce n/Bebravou.

Lomka sa používa tiež pri vyjadrení rodovej korektnosti – Učiteľ/ka bude suspendovaný/suspendovaná za hrubé porušenie poriadku.

Ak je koncovka mužského tvaru nulová, nepôsobí tento zápis žiadny problém. Slová učiteľ a učiteľka je možné skrátiť pomocou lomky na učiteľ/ka. V prípade, že je koncovka nenulová, musia sa obe slová použiť v plnom znení, napr. žiaci/žiačky.

5/5 - (3 hlasů)
Send this to a friend