PRAVIDLÁ – Vybrané slová po B

Vybrané slová je nutné sa naučiť naspamäť. A to nielen preto, aby sme vedeli, kde máme napísať „y/ý“, ale tiež preto, aby sme rozoznali tzv. slová príbuzné.

To sú výrazy, ktoré majú rovnaký koreň slova ako slovo vybrané a nesú teda podobný význam, tzn. sú významovo i jazykovo príbuzné. V nasledujúcom prehľade sa budeme venovať vybraným slovám po B. Zelenou farbou môžete vidieť označené slová vybrané, pod nimi vždy význam a slová príbuzné.

Prehľad vybraných slov po B

BY

častica, súčasť tvaru podmieňovacieho spôsobu alebo niektorých spojok a ďalších častíc

keby, niežeby

Ak bude pršať, ostanem doma.
Niežeby sa nesnažili, ale nie vždy to vyjde.

ABY

podraďovacia spojka, uvádza vedľajšiu vetu

abyže (knižný výraz)

Dávaj si pozor, aby si nespadol.
Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu.

BYĽ

nedrevnatá os rastliny, stonka, steblo

bylina, byľka, byľa

Vytrhal všetko do poslednej byľky.
Bylinkový čaj je veľmi prospešný pre naše zdravie.

BYSTRÝ

niekto, kto má rýchly postreh, predvídavosť, dobrý úsudok

bystrosť, bystro, bystrina, bystrozraký

Janko patrí medzi najbystrejších žiakov v triede.
Pod chatkou zurčala bystrina pritekajúca z hôr.

BYSTRICA

slovenské mesto – Považská Bystrica, Banská Bystrica

bystrický, Bystričan, ďalšie geografické názvy – Bystričany, Bystrička…

Peter pochádza z Banskej Bystrice.
Na svadbe zaznelo zoskupenie dychovej hudby Bystričanka.

BYTČA

slovenské mesto

bytčiansky, Bytčan, Bytčianka

Overovanie listín je možné na Okresnom úrade Bytča do 15:00.
Mnohí mladí Bytčania sa zišli na námestí.

BYŤ

existovať, sponové sloveso

živobytie, bývalý, odbyť, odbyt, pobyt, neodbytný, zbytočný, prebytok…

Vždy som si prial byť pilotom.
Je mi ľúto, že som nemohla byť na tvojej oslave narodenín.

NÁBYTOK

zariadenie bytu

nábytkový, nábytkár

Mali by sme si kúpiť nový nábytok.

BYDLISKO

miesto stáleho pobytu

bydlo – archaický výraz

Musím nahlásiť zmenu trvalého bydliska.

BÝVAŤ

mať bydlisko, mať domov

bývanie, obyvateľ, obyvateľstvo, obývateľný, obývačka…

Bývame v novej štvrti neďaleko centra.
Hostia sa usadili v obývačke.

PRÍBYTOK

obydlie, byt, dom

Má skromný, ale čistý príbytok.

DOBYTOK

úžitkové domáce zvieratá, najmä kravy, ošípané

dobytčí

Na stráni sa pásol dobytok.
Dobytčí vagón sa pohol vpred.

OBYČAJ

ustálený spôsob, zvyk

obyčajný, neobyčajný, obyčajne

Táto obyčaj sa v našej rodine každoročne dodržiava.
Obyčajne prichádzame skôr.

KOBYLA

samica koňa

kobylí, kobylka (aj lúčny skákavý hmyz a časť strunových hudobných nástrojov)

Pristavali výbeh pre kobyly so žriebätkami.
Z trávy na mňa vyskočila kobylka.

BÝK

samec hovädzieho dobytka, zvieratníkové súhvezdie severnej oblohy (Býk), zvieratníkové znamenie (Býk)

býčí, býček

Na býčie zápasy v Španielsku sa názory turistov líšia.

BYVOL

párnokopytník s veľkými rohmi rozšírený v Ázii a Afrike

byvolí

Zdomácnené byvoly sa využívajú ako ťažné zvieratá.

Prehľad vybraných slov po B (tabuľka)

vybrané slovo

význam slova

príbuzné slová

príklad

by

častica, súčasť tvaru podmieňovacieho spôsobu alebo niektorých spojok a ďalších častíc

keby, niežeby

Ak bude pršať, ostanem doma.

Niežeby sa nesnažili, ale nie vždy to vyjde.

aby

podraďovacia spojka, uvádza vedľajšiu vetu

abyže (knižný výraz)

Dávaj si pozor, aby si nespadol.

Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu.

byľ

nedrevnatá os rastliny, stonka, steblo

bylina, byľka, byľa

Vytrhal všetko do poslednej byľky.

Bylinkový čaj je veľmi prospešný pre naše zdravie.

bystrý

niekto, kto má rýchly postreh, predvídavosť, dobrý úsudok

bystrosť, bystro, bystrina, bystrozraký

Janko patrí medzi najbystrejších žiakov v triede.

Pod chatkou zurčala bystrina pritekajúca z hôr.

Bystrica

slovenské mesto – Považská Bystrica, Banská Bystrica

bystrický, Bystričan, ďalšie geografické názvy – Bystričany, Bystrička…

Peter pochádza z Banskej Bystrice.

Na svadbe zaznelo zoskupenie dychovej hudby Bystričanka.

Bytča

slovenské mesto

bytčiansky, Bytčan, Bytčianka

Overovanie listín je možné na Okresnom úrade Bytča do 15:00.

Mnohí mladí Bytčania sa zišli na námestí.

byť

existovať, sponové sloveso

živobytie, bývalý, odbyť, odbyt, pobyt, neodbytný, zbytočný, prebytok…

Vždy som si prial byť pilotom.

Je mi ľúto, že som nemohla byť na tvojej oslave narodenín.

nábytok

zariadenie bytu

nábytkový, nábytkár

Mali by sme si kúpiť nový nábytok.

bydlisko

miesto stáleho pobytu

bydlo – archaický výraz

Musím nahlásiť zmenu trvalého bydliska.

bývať

mať bydlisko, mať domov

bývanie, obyvateľ, obyvateľstvo, obývateľný, obývačka…

Bývame v novej štvrti neďaleko centra.

Hostia sa usadili v obývačke.

príbytok

obydlie, byt, dom

Má skromný, ale čistý príbytok.

dobytok

úžitkové domáce zvieratá, najmä kravy, ošípané

dobytčí

Na stráni sa pásol dobytok.

Dobytčí vagón sa pohol vpred.

obyčaj

ustálený spôsob, zvyk

obyčajný, neobyčajný, obyčajne

Táto obyčaj sa v našej rodine každoročne dodržiava.

Obyčajne prichádzame skôr.

kobyla

samica koňa

kobylí, kobylka (aj lúčny skákavý hmyz a časť strunových hudobných nástrojov)

Pristavali výbeh pre kobyly so žriebätkami.

Z trávy na mňa vyskočila kobylka.

býk

samec hovädzieho dobytka, zvieratníkové súhvezdie (Býk), zvieratníkové znamenie (Býk)

býčí, býček

Na býčie zápasy v Španielsku sa názory turistov líšia.

byvol

párnokopytník s veľkými rohmi rozšírený v Ázii a Afrike

byvolí

Zdomácnené byvoly sa využívajú ako ťažné zvieratá.

Problematické slová

Aj napriek tomu, že sa vybrané slová naučíte naspamäť, môžete sa dostať do situácie, v ktorej si neviete rady s pravopisom. Existujú totiž problematické slová, ktoré sú veľmi podobné tým vybraným, ale nesú úplne iný význam. Nejde o slová vybrané ani príbuzné, a preto sa s nich píše mäkké „i“. Ak o týchto slovách budete vedieť a naučíte sa rozlišovať význam, ktorý slovo nesie, určite vás už nikdy nezaskočia a budete bezchybne ovládať pravopis vybraných slov.

vybrané/príbuzné slovo

slovo nepatriace do vybraných/príbuzných slov

viac informácií

byť

biť

byť x biť

bydlo

bidlo

bidlo x bydlo

odbyť

odbiť

odbyť x odbiť

dobyť

dobiť>

dobyť x dobiť

Pravopisné cvičenia – vybrané slová po B

4.3/5 - (7 hlasů)
Send this to a friend