Bidlo × bydlo

Tu je rozlíšenie pomerne jednoduché (ak neberieme do úvahy slovenčinárske slovné hračky, v ktorých zámerne nejde podľa kontextu odvodiť pravopis – mal dobré bi/bydlo.

Bidlo s mäkkým i po písmenku b označuje dlhú tyč – spravidla na nej stoja sliepky či iná hydina, kým bydlo s ypsilonom znamená to isté, čo domov, príbytok, a je príbuzné s vybraným slovom bydlisko.

S dvojicou týchto dvoch slovíčok sa môžete často stretnúť v podobe slovnej hračky, ktorá je zároveň aj neriešiteľným chytákom. Učiteľky slovenčiny ňou často chcú potrápiť svojich žiakov.

Príklady:

Na starom strome si vtáci splietali svoje bydlo.

Kurence skoro ráno ospanlivo pípali na bidle.

3.8/5 - (10 hlasů)
Send this to a friend