Dobyť × dobiť

Táto dvojice môže činiť pri písaní ťažkosti, a to preto, že môžeme smelo napísať oba varianty slova – dobyť i dobiť. Je ale nutné rozlišovať ich význam a podľa toho sa rozhodnúť, aké i/y napíšeme.

Dobyť s „y“ používame, ak chceme povedať, že sme niečo získali a stálo nás to veľké úsilie. Pôvodný význam je zmocniť sa niečoho bojom či násilím: dobyť mesto, dobyť hrad. Bežne sa však tento výraz používa i v prenesenom výraze: dobyť ženské srdce apod.

Dobiť s „i“ signalizuje bitie, mlátenie, rovnako ako podobné slová: pribiť, nabiť, ubiť apod. s podobným významom. Dobiť sa teda používa v zmysle umlátiť niekoho, usmrtiť. V prenesenom význame sa používa v spojitosti s elektrickým nábojom (dobiť batériu), ale aj s ďalšími prístrojmi (dobiť kartu, dobiť telefón, dobiť kredit).

Sloveso môžeme použiť aj v zmysle prestať biť, zastaviť sa: srdce mu dobilo.

Príklady:

Košický hokejový tím dobyl Prešov a ujal sa vedenia.

Dobyvateľ býval človek, ktorý dobyl nové územie alebo pevnosť.

Potrebujem si dobiť telefón.

Surovo ho dobili.

3.9/5 - (23 hlasů)
Send this to a friend