Byť × biť

Tu ide o klasickú dvojicu, ktorá je často zaraďovaná ako pravopisný chyták vo všemožných typoch cvičení.

BYŤ

V oboch prípadoch ide o slovesá. Byť s „y“ je používané v zmysle existovať, nachádzať sa (niekde niečo je). Je tiež používané ako tzv. sloveso sponové v prísudku či je súčasťou zložitejších slovesných tvarov, napr.: dvere sú otvorené, poslal som apod.

BIŤ

Oproti tomu biť s „i“ v základe slova používame v prípade, že chceme vyjadriť význam mlátiť, búchať, vytvárať násilie. Tieto pravidlá platia aj v slovách príbuzných a odvodených, napr. dobyť (zmocniť sa) x dobiť (utĺcť).

Tieto zásady je vhodné si zapamätať, pretože je možné aplikovať ich aj na ďalšie podobné prípady.

Príklady:

Je skvelé byť s tebou.

Kto chce psa biť, palicu si nájde.

Musím byť večer doma a odpočívať.

3.7/5 - (11 hlasů)
Send this to a friend