Odbyť × odbiť

Pravopisne správne sú oba varianty, je ale nutné správne rozlíšiť ich význam. Sloveso odbyť použijeme v prípade, že chceme vyjadriť to, že sme sa niečoho zhostili, zbavili, niečo absolvovali.

Zároveň je možné toto slovo použiť v zmysle ledabolo odviesť nejakú prácu.

Kvôli mnohorakosti významov má slovo odbyť veľa synoným: vybaviť, zariadiť, obehať, zaistiť, odbaviť, zložiť, vykonať…

Odbiť je spojené s významom tĺcť, mlátiť, údermi oznámiť čas alebo odraziť loptu rukou v športe. Podľa kontextu sa dá nahradiť synonymami odraziť, odlomiť, odohnať.

Príklady:

Písomku z matematiky sme si odbyli našťastie hneď prvú hodinu.

Bol som žiadať o zamestnanie už u piatich firiem, u šiestej sa tak ľahko odbiť nenechám.

Hodiny na kostole odbili polnoc.

2.8/5 - (10 hlasů)
Send this to a friend