PRAVIDLÁ – Ako správne písať tri bodky

V tomto článku sa zameriame na tri bodky; ide o interpunkčné znamienko, ktoré označuje vynechanie určitej časti textu alebo nedokončenú výpoveď.

Po troch bodkách často nasledujú ďalšie interpunkčné znamienka, ktoré sa pripájajú bez medzery (napr. „Ak večer neprídeš domov…,“ povedal nahnevane.) – nikdy nepripájame ďalšiu bodku, teda štyri bodky vedľa seba.

Písanie troch bodiek a medzery

Pri písaní troch bodiek nám môže robiť problém písanie medzier. Čo teda s nimi? Najlepšie je zaobchádzať s tromi bodkami ako s akýmkoľvek iným interpunkčným znamienkom. Tri bodky pred slovom odporúčame oddeľovať medzerou, ako je to aj u iných interpunkčných znamienok (napr. … veľký pes). Tri bodky nasledujúce za slovom odporúčame pripájať bez medzery (napr. slovesa vyjadrujú…). Na začiatku vety, riadku alebo odstavca je možné medzeru po troch bodkách vypúšťať, ak je riešenie v celom texte jednotné.

Písanie troch bodiek a zoznam

Pri písaní zoznamov (vymenovávaní) používame tri bodky na naznačenie vynechaných položiek. Po čiarke pred tromi bodkami medzeru píšeme, pretože by medzera patrila aj pred vynechanú položku (napr. maslo, rožky, …). Za tromi bodkami pred nasledujúcim interpunkčným znamienkom medzeru nerobíme, rovnako, ako by sme ju nerobili, keby miesto troch bodiek nasledovalo akékoľvek iné slovo (napr. kúpil maslo, rožky, …, jednoducho všetko, čo potreboval.).

Ak je z kontextu zrejmé, že tri bodky naznačujú nedokončenú položku zoznamu, alebo niekoľko vynechaných položiek, môžeme pripojiť tri bodky aj za poslednú vymenovanú položku zoznamu. V takom prípade sa čiarka za tromi bodkami nepíše (napr. Kúpil rožky, chlieb, maslo, šunku… jednoducho všetko, čo potreboval.).

Písanie troch bodiek a výpustka (elipsa)

Ak vyjadrujeme tromi bodkami vypustenie niekoľkých viet zo súvislého textu, musíme výpustku oddeliť medzerami z oboch strán, z dôvodu zreteľnosti. V takých prípadoch je vhodné výpustku vložiť do zátvoriek (napr. Bola raz jedna princezná. Táto princezná bola zakliata a čakala, kým ju vyslobodí princ. (…) Pobozkali sa a žili šťastne až do smrti.).

Okrem vypúšťania častí citácií tri bodky neprispievajú k práve jednoznačnému vyjadrovaniu, a preto by sme ich používanie v odborných a administratívnych textoch mali využívať striedmo.

Príklady:

Prerývaná reč: „Viete… ja by som… mohol by som… si tu u vás… na chvíľu sadnúť…“

Nedokončená veta: Ak ma neprestaneš hnevať, tak…

Neúplnosť zoznamu: Stále sme opakovali: jeden, dva, tri, …, desať, …, až do dvadsať.

5/5 - (2 hlasů)
Send this to a friend