PRAVIDLÁ – Vybrané slová po S

V tomto prehľade si posvietime na vybrané slová po S. Vždy uvádzame konkrétne vybrané slovo, pod ním jeho význam a slová príbuzné. Všímajte si súvislosť medzi základným vybraným slovom a jeho odvodeninami (príbuznými slovami). Pre ne totiž v zásade platí rovnaké i/y ako v slove základnom.

Prehľad vybraných slov po S

SYN

potomok – chlapec

synovec, synátor, synček, zlosyn, synak

Obaja jej synovia žijú v zahraničí.
Synak, teraz ma dobre počúvaj.

SYR

mliečny výrobok

syrový, syráreň, syrček, syridlo

Najradšej mám pizzu so štyrmi druhmi syra.
Olomoucké syrčeky nevoňajú, ale o to lepšie chutia.

SÝTY

plný, najedený, opak: hladný

nasýtiť, sýtený, presýtený

Sýty hladnému neverí.
Trh je už presýtený podobnými podnikmi.

SYPAŤ

– nechať niečo padať prúdom
– prinášať zisk (hovorovo)

sypký, sýpka, vysypať, nasypať

Vysypali sa jej všetky veci z kabelky.
Cukráreň na námestí im dobre sype.

SYSEĽ

hlodavec žijúci v diere

syslík, syslí, syslia, syslie

Syseľ si na zimu vždy zhromaždí do svojej diery čo najviac zrna.
Videli sme sysliu rodinku tu a tam vybiehať z dier.

SYČAŤ, SYKAŤ

vydávať zvuk, ktorý znie ako predĺžené „s“

zasyčať, syčanie, sykot, sykavka

Had syčí.

Zasyčal naňho zlostné slová a odišiel.
Kvôli sykavkám navštevuje logopedičku.

SÝKORKA

malý spevavý vták

sýkorčí

Sýkorky sú u nás hojne rozšírené.
Vo vtáčej búdke na strome sa uhniezdili sýkorky.

SYCHRAVÝ

vlhký, chladný (o počasí)

sychravo, sychravosť

Na jeseň nás čaká mnoho sychravých dní.
Dnes je tak sychravo, že sa mi chce ostať doma pod perinou.

VYSYCHAŤ

postupne strácať vodu, vyschnúť

osychať, usychať

Je suché leto a záhrada nám vysychá.
Pečivo ostalo ležať na stole neprikryté a postupne osychá.

OSÝPKY

infekčná choroba spojená s vyrážkami na koži

osýpkový

Osýpkový vírus skolil vtedy polovicu detí v dedine.
Kedysi mali osýpky fatálne následky.

Prehľad vybraných slov po S (tabuľka)

vybrané slovo

význam slova

príbuzné slová

príklad

syn

potomok – chlapec synovec, synátor, synček, zlosyn, synak Obaja jej synovia žijú v zahraničí.

Synak, teraz ma dobre počúvaj.

syr

mliečny výrobok syrový, syráreň, syrček, syridlo Najradšej mám pizzu so štyrmi druhmi syra.

Olomoucké syrčeky nevoňajú, ale o to lepšie chutia.

sýty

plný, najedený, opak: hladný nasýtiť, sýtený, presýtený Sýty hladnému neverí.

Trh je už presýtený podobnými podnikmi.

sypať

-nechať niečo padať prúdom

-prinášať zisk (hovorovo)

sypký, sýpka, vysypať, nasypať Vysypali sa jej všetky veci z kabelky.

Cukráreň na námestí im dobre sype.

syseľ

hlodavec žijúci v diere syslík, syslí, syslia, syslie Syseľ si na zimu vždy zhromaždí do svojej diery čo najviac zrna.

Videli sme sysliu rodinku tu a tam vybiehať z dier.

syčať, sykať

vydávať zvuk, ktorý znie ako predĺžené „s“ zasyčať, syčanie, sykot, sykavka Had syčí.

Zasyčal naňho zlostné slová a odišiel.

Kvôli sykavkám navštevuje logopedičku.

sýkorka

malý spevavý vták sýkorčí Sýkorky sú u nás hojne rozšírené.

Vo vtáčej búdke na strome sa uhniezdili sýkorky.

sychravý

vlhký, chladný

sychravo, sychravosť Na jeseň nás čaká mnoho sychravých dní.

Dnes je tak sychravo, že sa mi chce ostať doma pod perinou.

vysychať

postupne strácať vodu, vyschnúť osychať, usychať Je suché leto a záhrada nám vysychá.

Pečivo ostalo ležať na stole neprikryté a postupne osychá.

osýpky

infekčná choroba spojená s vyrážkami na koži osýpkový Osýpkový vírus skolil vtedy polovicu detí v dedine.

Kedysi mali osýpky fatálne následky.

Problematické slová

Aj napriek tomu, že sa vybrané slová naučíte naspamäť, môžete sa dostať do situácie, v ktorej si neviete rady s pravopisom. Existujú totiž problematické slová, ktoré sú veľmi podobné tým vybraným, ale nesú úplne iný význam. Nejde o slová vybrané ani príbuzné, a preto sa s nich píše mäkké „i“. Ak o týchto slovách budete vedieť a naučíte sa rozlišovať ich význam, už vás nikdy nezaskočia a budete bezchybne ovládať pravopis vybraných slov.

vybrané/príbuzné slovo

slovo nepatriace do vybraných/príbuzných slov

viac informácií

syčať, sypať

sipieť

Syčať x sičať x sipieť x sypieť

syr

sir

Sir x syr

sýto

sito

Sýto x sito

Pravopisné cvičenia – vybrané slová po S

3/5 - (2 hlasů)
Send this to a friend