Syčať × sičať × sipieť × sypieť

Máme tu niekoľko slov, ktoré sa zdajú podobné, a to formou aj významom. Avšak len dve z nich sú správne – ktoré to sú?

Syčaťsipieť sú v podstate synonymá, majú rovnaký význam – popisujú zvuk ako pri výslovnosti predĺženého „s“. Zároveň sa dajú použiť aj expresívne, v zmysle „nahnevane hovoriť“.

Kým syčať je súčasťou skupiny vybraných slov po s, sipieť nie je. Jednému teda prináleží tvrdé y, druhému mäkké. Niet inej cesty, než si to vryť natrvalo do pamäti.

Potom tu máme ešte nezmyselné tvary „sičať“ a „sypieť“ – ide o skomoleniny dvoch vyššie uvedených slov, ktoré v slovenčine nemajú miesto, ale občas nedopatrením vzniknú práve kvôli podobnosti „syčať“ a „sipieť“, a zvlášť kvôli významovej príbuznosti. Skúste si tieto slová opakovane napísať vo vete, aby ste si osvojili, ako vyzerajú napísané. Poslúžia vám aj naše príklady.

Príklady:

Hus sipí a pomaly sa približuje.

Had zasyčal a odplazil sa preč.

Zasipel od bolesti, keď som mu omylom stúpil na nohu.

V kuchyni syčí tlakový hrniec.

4.3/5 - (16 hlasů)
Send this to a friend