PRAVIDLÁ – Používanie pomlčky a spojovníka

V takej pomlčke (–) väčšina z nás nevidí žiadnu veľkú vedu. Bez premýšľania ju používame, bez toho, aby sme si uvedomovali, že graficky používame spojovník (-), nie pomlčku. Vedeli ste, že na slovenskej klávesnici sa pomlčka ani nenachádza? A viete vôbec, kde použiť pomlčku a kde spojovník?

Pomlčka

Pomlčka je dlhá vodorovná čiarka, a ako sme písali vyššie, na slovenskej klávesnici ju nenájdeme, obsahuje len spojovník (-), pre pravú pomlčku (–) musíme držať klávesu alt a zadať sekvenciu čísel 0150, prípadne 0151 pre dlhšiu variantu pomlčky (—). Používatelia operačného systému Mac OS X využívajú skratku alt+- (alt a spojovník). Používať môžeme obidva varianty pomlčiek, ale s tým, že ich použitie musí byť v jednom dokumente jednotné.

Kde používame pomlčku:

Pomlčka slúži na oddeľovanie častí prejavu, na vyjadrenie rozsahu či vzťahu, ako vyznačenie prestávky v reči, pre uvedenie priamej reči a vyjadrenie celého čísla pri písaní
peňažných čiastok.

Z oboch strán sa spravidla oddeľuje medzerami, ale, pravdaže, nájdu sa výnimky. Bez medzier píšeme pomlčku vtedy, ak zastupuje výrazy a, až, či verzus, a to len vtedy, keď sú oddelené výrazy jednoslovné:

zápas Slovensko–Švédsko, ale zápas Slovensko – Česká republika,

dvojica Potter–Weasley, ale dvojica H. Potter – R. Weasley.

Ak sa vedľa seba vo vete objaví pomlčka a čiarka, píše sa obvykle len pomlčka. Ak však má vynechanie čiarky vplyv na zrozumiteľnosť, je vhodnejšie ponechať obidve interpunkčné
znamienka.

Tá pani – v jednej ruke držala zbraň a v druhej cestovnú tašku – povedala predavačovi, že má v pláne vykradnúť jeho obchod.

Tá pani povedala predavačovi – mal práve otvorenú pokladňu –, že má v pláne vykradnúť jeho obchod.

Ak je pomlčka na konci riadku, necháva sa iba tam, neopakuje sa na začiatku ďalšieho. Na konci ani na začiatku riadku ale nemá byť pomlčka vyjadrujúca rozsah alebo výrazy „a“,
„verzus“, ak sú bez medzier. V takom prípade sa nahradzujú slovným vyjadrením. Na začiatku riadku sa pomlčka píše len pri uvádzaní priamej reči, vo funkcii odrážky
alebo ako opakovacie znamienko v registroch.

Pomlčka sa môže použiť pri písaní celej finančnej čiastky (25 – eur alebo aj 25–), lepší je však variant bez nej: 25 eur.

Spojovník

Spojovník je krátka vodorovná čiarka (-, na klávesnici ju nájdeme), ktorá sa v slovenčine používa, ak chceme vyjadriť, že spojené výrazy tvoria tesný významový celok. Na rozdiel od pomlčky sa nikdy neoddeľuje medzerami z oboch strán. Píše sa buď úplne bez medzier medzi výrazmi, ktoré spája, alebo s medzerou pred (prípona –izmus) či za (päť- či šesťmiestny kód) spojovníkom, pokiaľ naznačuje neúplné slovo.

Kde používame spojovník:

 1. Ako bolo spomínané vyššie, spojovník sa používa na spojenie výrazov v tesnom významovom celku (anglicko-slovenský). Môžu to byť aj ďalšie prídavné mená v
  rovnocennom vzťahu, pričom variant so spojovníkom sa od tej bez neho líši významom (žltozelený = nejaký odtieň namiešaný zo žltej a zelenej, žlto-zelený = dve samostatné farby
  vedľa seba).
 2. Spája podstatné mená, pokiaľ druhý člen nie je určujúci (konkretizujúci). Môžeme použiť výraz elektrikár-inštalatér, v takom prípade, že taký človek je zároveň elektrikár i
  inštalatér. Lekár chirurg ale bude bez spojovníka, pretože v tomto prípade ide o lekára, ktorá sa venuje chirurgii (nemôže byť chirurg bez toho, aby bol lekár – ide o určujúci člen spojenia).
 3. Ak sa žena v minulosti vydala a chcela si ponechať obe priezviská, stala sa z nej napríklad Anna Veselá-Marková, dnes už by sa spojovník používať nemal, bola by z nej Anna Veselá Marková, ak nejde o udržovanie rodinnej tradície či cudzie meno (Antoine de Saint- Exupéry).
 4. Spojovník spája miestne mená alebo správne oblasti (Bratislava-Vajnory). Ak sa stane, že je jeden člen viacslovný, môžeme spojovník nahradiť pomlčkou, ktorá sa z oboch strán oddelí medzerami (Banská Bystrica – Sásová).
 5. Používa sa v niektorých cudzích slovách (ping-pong), pri delení slov (čo-ko-lá-da, č-o-k-o-l-á-d-a), v chemickom názvosloví (uhličitan-dihydroxid), v internetových adresách (www.e-citaty.sk), pri zostupnom písaní kalendárneho dátumu (2018-5-18).
4/5 - (5 hlasů)
Send this to a friend