PRAVIDLÁ – Koncovky ov/ou

Vybrať správnu koncovku je niekedy problém. Alebo nie? V skutočnosti v tomto prípade vôbec nemusí ísť o ťažké rozhodovanie.

Koncovka –ov patrí k slovám mužského rodu v 4. páde množného čísla: Deň učiteľov, stretnutie priateľov. Naopak, koncovka –ou prináleží tvarom ženského rodu v 7.páde jednotného čísla: s harmonikou, so slovenskou gramatikou. Stačí teda, ak si určíte samotný rod podstatného mena.

Koncovka bude rovnaká u všetkých gramatických vzorov:

Chlapov, hrdinov, dubov, strojov.

So ženou, s ulicou, s dlaňou, s kosťou.

Príklady vo vete:

Nad mestom sa týči množstvo komínov.

Pre všetkých chlapcov je to veľká udalosť.

S radosťou ti prenechávam svoje miesto.

Hra na flautu je pre mňa najväčšou záľubou.

Celou dolinou sa ozýva spev vtáčikov.

S koncovkou –ov sa stretneme aj u privlastňovacích prídavných mien mužského rodu. Tieto slová skloňujeme podľa vzoru otcov: Jakubov bicykel, dedkov úľ.

Príklady vo vete:

Učiteľov hnev len tak nevyprchá.

Adamov kariérny postup nás všetkých prekvapil.

4/5 - (9 hlasů)
Send this to a friend