PRAVIDLÁ – Predložky z, s

Rozlišovanie týchto dvoch predložiek je častým problémom, pritom však nejde o nič zapeklitého. Pozrite sa nato spolu s nami. Vysvetlíme si základný rozdiel.

Predložky z, s

Predložka z, zo sa viaže vždy s 2. pádom – genitívom:

Išiel z práce.
Vedela vypočítať príklad z hlavy.
Spadol z lavičky.

Predložka s, so sa viaže so 7. pádom, s inštrumentálom:

Bol spokojný s prácou.
Nevedela si rady s príkladom.
Na záhrade mali altánok s lavičkou.

Vďaka tomuto jedinému pravidlu už budete vedieť rozlíšiť, ktorá je tá správna predložka. Problémy však nastávajú aj v ich výslovnosti.

Výslovnosť predložky z

Píšeme „z“, a takisto vyslovujeme „z“, ak za ním nasleduje:

 • znelá párová spoluhláska (b, d, ď, g, dz, dž, z, ž, h, v),
 • zvučná nepárová spoluhláska (m, n, ň, l, ĺ, ľ, r, ŕ, j).

Napríklad: z budovy, z divočiny, z morčaciny, z roku, z jedla

 • samohláska (a, e, i, o, u, á, é, í, ó, ú)

Napríklad: z ambulancie, z električky, z ihelničky, z ódy

Píšeme „z“, ale vyslovujeme „s“, ak za ním nasleduje:

 • neznelá párová spoluhláska (p, t, ť, k, c, č, s, š, ch, f)

Napríklad: z postele, z tašky, z ťarchy, z kože, z čistenia, z chaty, z figy

Výslovnosť predložky s

Píšeme „s“ a takisto vyslovujeme „s“, ak za ním nasleduje:

 • osobné zámeno
 • neznelá spoluhláska (p, t, ť, k, c, č, s, š, ch, f)

Napríklad: s ním, s nami, s nimi, s vami, s capom, s Ferom, s Petrom, s činkou, s chuťou

Píšeme „s“, ale vyslovujeme „z“, ak za ním nasleduje:

 • znelá párová spoluhláska (b, d, ď, g, dz, dž, z, ž, h, v)
 • zvučná nepárová spoluhláska (m, n, ň, l, ĺ, ľ, r, ŕ, j)
 • samohláska

Napríklad: s Bohom, s hudbou, s láskou, s mamou, s otcom, s Annou

Výslovnosť predložky zo

Píšeme „zo“, a vyslovujeme vždy „zo“. Výslovnosť sa nikdy nemení.

Napríklad: zo zimy, zo sedla, zo zbierky

Výslovnosť predložky so

Píšeme „so“, ale vyslovujeme „zo“, ak za ním nasleduje:

 • znelá párová spoluhláska (b, d, ď, g, dz, dž, z, ž, h, v)
 • zvučná nepárová spoluhláska (m, n, ň, l, ĺ, ľ, r, ŕ, j)
 • neznelá spoluhláska (p, t, ť, k, c, č, s, š, ch, f)

Napríklad: so strýkom, so džbánom, so šašom

Výnimka: „so mnou“ – vyslovujeme „so mnou“, nikdy nie „zo mnou“!

Veríme, že sa nám podarilo pomôcť vám túto problematiku pochopiť. Nezabudnite, že cvik robí majstra.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend