PRAVIDLÁ – Písanie i/y na konci podstatných mien

Robí Vám problémy písanie i/y v koncovkách podstatných mien? Pomôže znalosť gramatických vzorov.

Najlepšie urobíte, keď si najprv určíte rod podstatného mena a následne vzor.

U mužského rodu rozlišujeme vzory chlap, hrdina, dub, stroj. U ženského rodu sú to žena, ulica, dlaň, kosť. Stredný rod reprezentujú vzory mesto, srdce, vysvedčenie a dievča.
Ypsilon píšeme:

  • v 1. a 4. páde množného čísla vzoru dub;
  • v 2. páde jednotného čísla a 1. a 4. páde množného čísla vzoru žena

Zapamätajte si, že:

  • v príponách 3. a 6. pádu mužského rodu –ovi píšeme vždy mäkké i
  • v príponách 7. pádu -mi, -ami vždy píšeme mäkké i
  • po mäkkých spoluhláskach vždy nasleduje mäkké i
2.9/5 - (17 hlasů)
Send this to a friend