PRAVIDLÁ – Používanie predložky s/z

Medzi časté problematické javy patrí chybné používanie predložiek s a z.

Pritom používanie rozlišujeme podľa jednoduchého pravidla: predložku s spájame so siedmym pádom, zatiaľ čo predložku z používame s druhým pádom.
Keď si odpovedáme na otázku z koho, z čoho, patrí do vety predložka z.

Ak otázka znela s kým, s čím, použijeme predložku s.

Obe tieto predložky menia pred určitými slovami svoj tvar na so/zo, a to najmä, pokiaľ po nich nasleduje slovo začínajúce na s-, z-, š- či ž-, ale napríklad i v spojení so mnou. Je to tak z dôvodu jednoduchšej výslovnosti.

Príklady:

Z diery, zo školy, zo srdca.

S láskou, so Samom, so žiaľom.

3.5/5 - (4 hlasů)
Send this to a friend