PRAVIDLÁ – Používanie bohemizmov

Blízkosť slovenčiny a češtiny nemožno poprieť. Obidve patria do západoslovanskej jazykovej skupiny a sú si blízke geograficky, historicky i kultúrne – rovnako ako ich používatelia.

Kvôli historickým okolností ovplyvňuje čeština slovenčinu viac než slovenčina češtinu. Preto sa často môžete stretnúť s tým, že slovo, ktoré bežne používate a považujete ho za rýdzo slovenské, je v skutočnosti bohemizmus, a teda nie je spisovné.

Spomínaný vplyv češtiny sa v slovenčine prejavuje vo výslovnosti, v morfológii či v nesprávne používanej predložke. Takýchto nesprávnych tvarov sa v slovenčine používa veľké množstvo. Pripomenieme si tie najbežnejšie chybné slová a spojenia.

Slová s príponou -tko

Máme na mysli slová ako lehátko, tlačítko, špáratko, slúchatko. Ich správna podoba je ležadlo, tlačidlo, špáradlo, slúchadlo. Pozor na výnimku – pravítko, nezamieňajte za pravidlo, s ním to nemá nič spoločné a takáto forma – pravítko – je celkom v poriadku.

Slová lízatko, vodítko či razítko majú u nás vlastný ekvivalent: lízanka, vôdzka, pečiatka. Viac o týchto slovách a ďalších bohemizmoch sa dočítate v našich Častých chybách.

Pomýlená predložková väzba

Väzba, ktorá je správna v češtine, nemusí byť spisovná aj v našom jazyku!

ČEŠTINA

SLOVENČINA – spisovný tvar

Za hodinu

O hodinu

Za prvé

Po prvé

Zúčastniť sa niečoho

Zúčastniť sa na niečom

Závislý na drogách

Závislý od drog

Uvedené a mnohé ďalšie české spojenia často mylne používame aj u nás.

Slová, ktoré u nás nemajú čo hľadať

Občas si požičiame i slovo s celkom iným slovným základom, než má u nás miesto, napríklad závadný (správne kazový či chybný), prádlo (bielizeň).

Rovnako často používame slovo s inou príponou, než mu patrí v slovenskom jazyku. Miesto rožok používame české rohlík, miesto spisovného lomka hovoríme lomítko.

Ďalším škodcom v našej čistej reči je zámena rodu a potom aj prípony, opäť podľa českého vzoru. Správne by sme mali používať slovo rad, nie rada, alebo snímka, nie snímok.

V našich Častých chybách nájdete podrobne popísané tieto a mnohé ďalšie dvojice slov, v ktorých nám čeština nedá pokoja.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend