PRAVIDLÁ – Spoluhlásky mäkké

Po týchto spoluhláskach píšeme v slovách domácich (pôvodne českých alebo zdomácnených) vždy i/í – preto im hovoríme mäkké spoluhlásky. Patria sem: Ž, Š, Č, C, J, DZ, DŽ, Ď, Ť, Ň, Ľ.

Môžeme si pomôcť tým, že si povieme: ži, ši, či, ci, ji, dzi, dži, di, ti, ni, li – čítame mäkko, počujeme teda „i“.

Napr.: život, šitie, číslo, cibuľa, moji, v Prievidzi, džin, vojdi, deti, nikto, Libor

4/5 - (2 hlasů)
Send this to a friend