PRAVIDLÁ – Spoluhlásky tvrdé H, CH, K, G, D, T, N, L

Môžeme si pomôcť tým, že si povieme: hy, chy, ky, gy, dy, ty, ny, ly – čítame tvrdo, počujeme „y“.

Napr.: hýriť, chyba, kytica, gongy, rody, tykadlo, kanón, lyže

Rate this post
Send this to a friend