Vybrané slova po R 9

30 úloh | Typ cvičenia Doplňovačka

V týchto tridsiatich spojeniach nájdete možnosť voľby medzi „i“ a „y“ po písmene R. Držíme vám palce, nech máte čo najmenej chýb a hlavne, nech si to zapamätáte nastálo.

Spustiť diktát Zobraziť najlepších 10
Stiahnuť:
Rate this post
Send this to a friend