Absces × abces

Slovo absces je odborným názvom pre vred alebo ložisko hnisu. Je to dutina v živočíšnom tkanive vyplnená hnisom, ktorá vznikla zápalovým rozpadom. Slovo pochádza z latinského abscessus. Správny tvar slovenského slovíčka vychádza z pôvodného zápisu v latinčine.

Verzia abces vznikla pravdepodobne ako nesprávny fonetický prepis. V mnohých slovenských textoch sa môžeme stretnúť aj s ďalšími variantmi (nie sú však pravopisne správne): abses, apces, apses.

Príklady:

Musíme ihneď vyčistiť absces na vašom lýtku.

Kožný absces je zapálená dutina na povrchu kože, ktorá môže mokvať.

Rate this post
Send this to a friend