Absorpce × absorbce

Pôvodom je toto slovo z latinčiny (konkrétne zo substantíva absorption) a znamená pohlcovanie či vstrebávanie. Správny tvar je teda s písmenom p – absorpcia. U prídavného mena absorpčný sa tiež píše správne p a nie b.

Ale sloveso vychádza s latinského absorbere (sloveso so zhodným základom) a píše sa preto s b – absorbovať.

Príklady:

Absorpcia svetla je dôležitá fyzikálna vlastnosť.

V priebehu priemyslových nehôd môžeme využiť absorpčné materiály.

Prosté využitie savej huby môžeme popísať ako absorpciu.

Rate this post
Send this to a friend