Ad hoc × ad hok

Citátový výraz ad hoc pochádza z latinčiny a zachoval si svoj pôvodný pravopis dodnes.

Ide o ustálené slovné spojenie a túto podobu je nutné dodržiavať. Doslova znamená „na tento“. Spojenie používame v prípade, že chceme vyjadriť, že niečo slúži na určitý účel alebo je použité len pre konkrétny prípad. Napríklad oblek na mieru od krajčíra. Význam lepšie pochopíme, keď si ukážeme niekoľko príkladov:

Príklady:

Títo pseudovedci vytvorili ad hoc hypotézu, aby obhájili svoje absurdné tvrdenia.

Podnikatelia na oboch stranách prijali kvôli tomuto stretnutiu ad hoc opatrenia.

Vo firme bola uzavretá ad hoc zmluva o medzinárodnom obchode.

Rate this post
Send this to a friend