Airbag × aerbag × érbeg

Slovo airbag pochádza z angličtiny, vyslovuje sa „érbeg“. Preložiť by sa dalo ako vzduchový vak. Airbagy sa používajú na zaistenie pasívnej bezpečnosti v aute.

Nafúknu sa pri náraze a zaistia predovšetkým hlavu, aby sa predišlo zbytočným zraneniam. Tieto vzduchové vaky sa u novších áut inštalujú nielen do volantov (kde chránia šoféra), ale aj do výstuh bočných dverí, do prístrojovej dosky a tiež na zadnú stranu predných sedadiel (na ochranu ďalších cestujúcich).

Medzi ďalšie pasívne ochranné prvky v modernom automobile patria deformačné zóny, bezpečnostné pásy, deformovateľný stĺpik riadenia a mnohé ďalšie.

Patvary aerbag, érbek, érbeg pravdepodobne vznikli ako snahy o poslovenčenie pôvodného slovíčka.

Príklady:

Dávajte pozor, aby ste svojim chovaním nespustili airbag.
Airbag je patentovaný od roku 1953 a najskôr sa používal u lietadiel.
V slovenčine sa používa predovšetkým pôvodné anglické slovíčko airbag.

Rate this post
Send this to a friend