Ajurvéda × ájurvéda × ayurvéda

Tu je najprv nutné opäť zapátrať po pôvode slova. Toto podstatné meno pochádza zo starej Indie (z jazyka sanskrt) a je možné ho preložiť ako „vedenie o živote“ (ayur – život, veda – vedenie, múdrosť).

V tejto podobe je na počiatku slova „ay“, rovnako, ako vo variantoch iných jazykov. Výraz bol ale prispôsobený českému pravopisu a pôvodný tvar bol pozmenený na podobu ajurvéda, ktorá je pre slovenský jazyk prirodzenejšia, aj vďaka tomu, že viac odpovedá výslovnosti.

Rovnaký význam a platnosť má aj variant s dlhým „á“ na začiatku slova, dá sa písať aj ájurvéda.

Ajurvéda je označenie pre staré indické lekárstvo. Rovnako píšeme aj prídavné meno ajurvédsky.

Príklady:

Učenie ajurvédy predpokladá veľké prepojenie medzi telom a duševným stavom človeka.
Môžete sa zúčastniť liečebného procesu, ktorý využíva poznatky ájurvédy.

Rate this post
Send this to a friend