PRAVIDLÁ – Ako spoznať vetu hlavnú a vedľajšiu

Pri vetných rozboroch je kľúčové rozoznať od seba hlavnú a vedľajšiu vetu. V našich pravidlách nájdete tipy na jednoduché odlíšenie HV a VV (skratky určite poznáte a nenávidíte z hodín slovenčiny).

Určovanie hlavných a vedľajších viet

S týmto učivom sa stretnete najčastejšie na základnej škole, kde je vetným rozborom venovaná veľká pozornosť. Určite sa naučte perfektne určovať jednotlivé vety, pretože je to základný predpoklad na bezchybné určovanie čiarok vo vete.

Hlavná veta

  • Je veta v súvetí, ktorá nie je závislá na inej vete a môže teda stáť aj samostatne mimo súvetia ako veta jednoduchá.
  • Každé súvetie musí obsahovať aspoň jednu hlavnú vetu.
  • Značenie vo vetnom rozbore: HV.
  • Na hlavnú vetu sa nedá opýtať!

Vedľajšia veta

  • Je to veta v súvetí, ktorá je závislá na inej riadiacej vete. Vedľajšie vety sú závislé na vete hlavnej alebo inej vete vedľajšej.
  • Spoznáme ju podľa toho, že nemôže stať samostatne bez svojej riadiacej vety.
  • Značenie vo vetnom rozbore: VV.
  • Na vedľajšiu vetu sa môžeme opýtať!

Bála saHV, aby sa jej nevysmiali.VV Čoho sa bála? Aby sa jej nevysmiali.

Ďalšie príklady:

Chcela somHV, aby mi maminka kúpila bábikuVV.

Ak umyješ riad a upracešVV, uvarím niečo dobréHV.

Vyšlo slnkoHV a vzduch sa príjemne oteplilHV.

4.8/5 - (5 votes)
Send this to a friend