Akosi × ako si

V tomto prípade môžeme rešpektovať obidve podoby, ale je nutné rozlíšiť rôzne významy.

Ako si s medzerou obsahuje spojku/zámeno ako a zvratné zámeno si, ktoré sa viaže na sloveso, napr.: ako si to predstavuješ, ako si môžeš teraz spievať, ako si nažívaš – pretože základom je sloveso predstavovať si, spievať si, nažívať si.

Ďalej môže ísť o prípad, kedy miesto zvratného zámena je súčasťou určitý tvar slovesa byť (som, si, je, sme, ste, sú), napríklad: ako si na to prišiel, ako si to urobil apod., pretože základom je pomocné sloveso byť, v 1. osobe by to bolo: prišiel som, urobil som.

Akosi – písané spolu – môže byť zámeno či príslovka a vyjadruje neurčitosť spôsobu – synonymami je nejako, dajako.

Obidva tvary sú teda správne, ale každý z nich za iných okolností.

Príklady:

Ako si taký zložitý drdol učesala sama?

Povedz mi, ako si vypočítal ďalší príklad.

Neboj sa, akosi to už vymyslíme.

Už od rána je mi akosi zle.

Rate this post
Send this to a friend