Akosi × ako si

V tomto prípade môžeme rešpektovať obidve podoby, ale je nutné rozlíšiť rôzne významy.

Ako si s medzerou obsahuje spojku/zámeno ako a zvratné zámeno si, ktoré sa viaže na sloveso, napr.: ako si to predstavuješ, ako si môžeš teraz spievať, ako si nažívaš – pretože základom je sloveso predstavovať si, spievať si, nažívať si.

Ďalej môže ísť o prípad, kedy miesto zvratného zámena je súčasťou určitý tvar slovesa byť (som, si, je, sme, ste, sú), napríklad: ako si na to prišiel, ako si to urobil apod., pretože základom je pomocné sloveso byť, v 1. osobe by to bolo: prišiel som, urobil som.

Akosi – písané spolu – môže byť zámeno či príslovka a vyjadruje neurčitosť spôsobu – synonymami je nejako, dajako.

Obidva tvary sú teda správne, ale každý z nich za iných okolností.

Príklady:

Ako si taký zložitý drdol učesala sama?

Povedz mi, ako si vypočítal ďalší príklad.

Neboj sa, akosi to už vymyslíme.

Už od rána je mi akosi zle.

Send this to a friend