Akurát × akorád

Slovo akurát patrí skôr do hovorového jazyka, ale aj tak je dobre byť si istí jeho správnou formou. Niekedy totiž vidieť skomolené verzie ako „akorát, akorád“ a podobne.

Niektoré vznikli prevzatím z češtiny, niektoré len nesprávnym ústnym podaním a následným prepisom. Pravdaže, výslovnosť podobných slov sa môže prispôsobovať nárečiu v regióne, ale ak sa máme zhodnúť na spisovnom tvare, je to akurát.

Slovo sa používalo v nemeckom jazyku ako akkurat v podobnom zmysle ako u nás – teda vo forme prídavného mena ako vhodný, dobrý, priliehavý, či príslovka práve, priam a práve z nemčiny sa slovo k nám dostalo. Jeho pôvod však treba hľadať ešte dávnejšie v jazyku latinskom. Slovo accuratus znamená starostlivo zhotovený, dôkladný. Príklady používania by ste určite vedeli uviesť i sami, i tak však nižšie niekoľko uvádzame, a hlavne, pozor – v tom jedinom správnom tvare.

Príklady:

Akurát sa chystáme odísť z domu.
Nepôjdem, budem im tam akurát tak zavadzať!
Snažila sa byť ústretová len tak akurát.

Rate this post
Send this to a friend