Alibi × aliby

Slovíčko, ktorým označujeme dôkaz o neprítomnosti obvinenej osoby na mieste činu, sa niekomu môže javiť ako tvar množného čísla a preto nás láka podľa vzoru dub, duby či žena, ženy použiť ypsilon.

V skutočnosti ide o cudzie slovo, ktoré neskloňujeme. Prevzali sme ho z francúzštiny, jeho pôvod však môžeme hľadať v latinskom alibi – inde, na inom mieste. Najčastejšie alibi potrebuje človek podozrivý z trestného činu, ale to nie je jediný prípad – môžete ho potrebovať aj v prípade menšieho, banálnejšieho problému či previnenia se, jednoducho vtedy, keď potrebujete dokázať, že ste niekde rozhodne nemohli byť, lebo ste boli inde.

Ale, skrátka, keď potrebujete alibi, vždy to zaváňa nepríjemnosťami. Aspoň, keď už nič iné, môžete si byť istí správnym písaním tohto slova. Tvar je teda v slovenčine vždy rovnaký: alibi s obomi mäkkými i. Patvar aliby neexistuje, takže vám ho určite neodporúčame používať: Pozrite sa na naše príklady správneho použitia.

Príklady:

Jeho alibi bolo neprekonateľné.

Na sobotný večer si radšej všetci pripravte alibi.

Vo všetkých alibi, ktoré sme si vypočuli, sme našli nezrovnalosti.

S takýmto alibi sa skutočne nemusíš obávať.

Rate this post
Send this to a friend