Aljaška × Aliaška

Pôvodný názov tohto polostrova v severozápadnej časti Severnej Ameriky bol „Alyeska“, čo znamenalo „Veľká zem“. Súčasný oficiálny názov je Alaska.

Zemepisný názov sa celkom začlenil do slovenského pravopisného systému, čo je vidno aj z toho, že ho celkom bežne môžeme skloňovať (Aljašky, Aljaške, Aljaškou atď.). Preto je ale slovenská podoba slova odlišná od podoby pôvodnej.

V mnohých slovách cudzieho pôvodu, v ktorých je prítomných viac samohlások za sebou, je vkladaná navyše spoluhláska, aby sa zjednodušila výslovnosť. V tomto prípade ide o vkladné „j“. (Dá sa vidieť aj napr. v slovách kórejský, guinejský, aj keď základnými tvarmi sú tu Kórea, Guinea).

Odvodené prídavné meno je potom aljašský.

Druhý ponúkaný tvar, Aliaška, nie je správny.

Príklady:

Aljašský malamut je označenie pre veľkého severského psa.

Eskimáci sú pôvodní obyvatelia územia Aljašky.

Rate this post
Send this to a friend