All inclusive × all inkluzive

Hoci tento výraz nepatrí tak celkom do slovenského jazyka, v slovenských podmienkach sa natoľko uchytil, že má veľa ľudí potrebu toto slovo poslovenčovať a písať ho v zdomácnenej podobe.

To je však nesprávne, jediná dobrý forma je tá, ktorá kopíruje svoj originálny zápis, teda all inclusive.

Slovo môže robiť problém niekomu, kto tak celkom neovláda anglický jazyk. Vyslovujeme: [ól inkluziv]. All inclusive znamená, že je všetko zahrnuté v cene.

Ide o systém služieb, a to predovšetkým v hoteloch, keď je cena jedla, nápojov a mnohých ďalších nadštandardných služieb zahrnutá do ceny izby. Dnes je tento systém veľmi obľúbený hlavne na letných dovolenkách.

Ešte treba zmieniť, že tento výraz nijako neskloňujeme. Zostáva vo svojej pôvodnej forme.

Príklady:

Forma stravovania all inclusive sa však obvykle vzťahuje na stravovanie v čase pobytu v hoteli.
Niektoré položky all inclusive servisu sú jasné a na všetkých dovolenkách rovnaké.
Ľudia si omnoho častejšie vyberajú zájazdy, ktoré ponúkajú stravu all inclusive či ďalší nadštandardný servis.

 

Rate this post
Send this to a friend