Andora × Andorra

Prijateľná a pravopisne správna podoba je jedine Andorra. Je to zemepisný názov, ktorý označuje kniežatstvo v juhozápadnej Európe.

Oficiálny názov štátu znie: „Principat d´Andorra“, preto je nevyhnutné ponechať dve „r“ aj v poslovenčenej podobe slova. Nie je možné, aby bol pozmenený pôvodný význam a základ slova.

Slovo sa prispôsobilo slovenskému systému skloňovania. Dve r zachovávame aj v prídavnom mene andorrský.

Príklady:

Prosím, pozrite sa do svojich atlasov na mapu Andorry.

To andorrské podnebie mi nerobilo vôbec dobre.

Rate this post
Send this to a friend