Aneurysma × aneuryzma × aneurisma × aneurizma

Pravopis tohto slova je veľmi problematický. V spisovnom jazyku sa vyskytuje len variant aneuryzma.

Ide o lekársky termín označujúci rozšírenie cievy alebo srdca, ktorých stena bola oslabená patologickými zmenami. Slovo je ženského rodu a prispôsobilo sa slovenskému systému skloňovania (aneuryzme, s aneuryzmou) – podľa vzoru žena. Mäkké I ani S do tohto slova nepatria, správne je len písanie s tvrdým Y a so Z.

Výraz pochádza pôvodne z gréckeho aneurnein, ktoré nesie význam otvárať.

Príklady:

Aneuryzma aorty vzniká najčastejšie ukladaním tukov.

Hovoril som s doktorom o aneuryzme cievnej steny.

Rate this post
Send this to a friend