Antipatia × antypatia

Ak chceme dodržiavať zásady slovenského pravopisu, je nutné napísať slovo takto: antipatia.

Výraz antipatia pôvodne pochádza z gréckeho pathos (cit, vášeň) a k nemu bola následne pripojená predpona anti-. Tá vždy nesie rovnaký význam, a to „proti“. Antipatia je opakom sympatie a označuje nechuť k niekomu či niečomu.

Predpona anti-

Predpona anti- je súčasťou aj ďalších slov s podobným významom, napr. antidemokratický (proti demokracii), antibiotikum (liek proti choroboplodným zárodkom), antikoncepcia (ochrana proti počatiu), antitéza (tvrdenie v rozpore s iným tvrdením) apod.

Pri písaní druhého „i“ v slove antipatia je tiež možné pomôcť si ďalšími cudzími slovami zakončenými na -ia (monarchia, demokracia, hystéria…), všetky takéto slová zakončujeme dvojhláskou -ia. Ale veríme, že napísať antipatya by vám snáď ani nenapadlo. ?

Príklady:

V našom školskom kolektíve je dávaná najavo antipatia voči niektorým spolužiakom.

Verejnosť už dlho pociťuje antipatiu a nedôveru k ministerstvu poľnohospodárstva.

Rate this post
Send this to a friend