Andrej Sládkovič

Národnosť: slovenská
Povolanie: evanjelický kňaz, básnik, kritik literárnych a dramatických prác, publicista, prekladateľ

O autorovi

Andrej Sládkovič, vlastným menom Andrej Braxatoris, prvé básne uverejnil v almanachu Nitra. Spája prvky slovenského folklóru, filozofickú predstavu o kráse človeka a národnobuditeľské idey.

Bol pod silným vplyvom Ľudovíta Štúra a patril k zakladateľom Matice slovenskej. Inšpirovala ho Hegelova filozofia. Vlastný život ho podnietil k napísaniu najznámejšej básnickej skladby Marína, v ktorej oslavuje nielen lásku k žene, ale aj k vlasti. Marína je so svojimi 291 strofami najdlhšou ľúbostnou básňou na svete.

Národné povedomie sa pokúsil Sládkovič pozdvihnúť básnickou skladbou Detvan, námetom je opäť láska k žene, ale aj oslava slovenskej prírody.

Diela

Nezaradené

  • Ctibor (1842)
  • Sôvety v rodine Dušanovej (1842/1844
  • Marína (1846)
  • Nehaňte ľud môj (1848)
  • Detvan (1853)