Anton Bernolák

Národnosť: slovenská
Povolanie: rímskokatolícky kňaz, šľachtic a jazykovedec

O autorovi

Anton Bernolák ako prvý kodifikoval spisovnú slovenčinu (Grammatica slavica, 1790). Bernolákovčina bola vytvorená z kultúrnej západoslovenčiny (konkrétne z trnavského nárečia) so stredoslovenskými prvkami.

Propagoval národnobuditeľské snahy slovenského národa. Na svoju dobu mal mimoriadne široké vedomosti z dejín, ekonomiky, medicíny, estetiky, hudby, politiky, a ovládal niekoľko cudzích jazykov – klasických i moderných.

Bol si vedomý toho, že bez používania živej reči nie je pre obyvateľstvo slovenského územia možné, aby sa formovalo na novodobý moderný národ, smerujúci k svojbytnosti. Tomuto účelu podriadil svoje vedecké diela.

Diela

Nezaradené

  • Jazykovedno-kritická rozprava o slovanských písmenách (1787)
  • Grammatica slavica (1790)
  • Slovár Slovenskí Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí (1825/1827, vydaný posmrtne)