Božena Slančíková Timrava

Národnosť: slovenská
Povolanie: prozaička, dramatička

O autorovi

Pseudonym Timrava si zvolila podľa obľúbenej studničky, pri ktorej sedávala a tvorila. Nikdy sa nevydala, zápasila s existenčnými problémami, lebo honoráre za tvorbu boli veľmi malé. Túžila pracovať na pošte, no to sa jej nikdy nesplnilo. Desať rokov pôsobila ako učiteľka v materskej škole v Ábelovej.

Písala najmä poviedky a novely, ktoré sa odohrávali zväčša v dedinskom či malomestskom prostredí a mnohé nesú biografické črty a sú inšpirované príbehmi zo života.

Hoci sa v jej dielach často vyskytovala láska ako hlavný motív, od predošlej slovenskej prózy sa Timrava odlišuje aj tým, že sa k nej nestavia sentimentálne, ale skôr poukazuje na vypočítavosť. Medzi ďalšie motívy patria vojna, život dedinského ľudu a inteligencie.

 

Diela

Próza

  • Za koho ísť? (1893)
  • Tak je darmo (1897)
  • Skúsenosť (1902)
  • Bez hrdosti (1905)
  • Ťapákovci (1914)
  • Hrdinovia (1918)
  • Skon Paľa Ročku (1921)
  • Všetko za národ (1926)

Dráma

  • Chudobná rodina (1921)