Charles Pierre Baudelaire

Národnosť: Francúzi
Povolanie: básnik, prekladateľ

O autorovi

Charles Baudelaire, celým menom Charles Pierre Baudelaire, bol francúzsky básnik, prekladateľ, literárny a umelecký kritik. Bol to prvý predstaviteľ tzv. prekliatych básnikov.

Narodil sa v Paríži. Bol veľmi nadaný, študoval lýceum Ľudovíta Veľkého. Už na škole začal písať prvé verše. Ďalšie štúdiá ho nebavila. Žil búrlivý život, utrácal peniaze a jeho stretnutie s prostitútkami viedlo k ochoreniu pohlavnou chorobou. Experimentoval s drogami, neskôr upadal do depresií.

Baudelaire bol uznávaný prekladateľ E. A. Poa, ktorého obdivoval a ktorého tvorba mu bola veľmi blízka. Jeho kľúčové dielo, básnická zbierka Kvety zla, obsahuje 126 básní a je považované za hlavné dielo svetovej modernej poézie. Z mravnostných dôvodov za ňu musel zaplatiť pokutu. Inšpiroval v tvorbe mnoho ďalších básnikov a zaslúžil sa o rozvoj modernej poézie.

Diela

Poézia

  • Kvety zla (1857)
  • Malé básne v próze (1869)

Citáty

„Nie šťastie, ale sklamanie vás učí spoznávať lásku.“

„V pohári alkoholu sa skrýva všetko šťastie sveta a všetko zúfalstvo z toho, že to šťastie nemôžeme dosiahnuť.“

„Po hýrení sa človek cíti vždy osamelejší a opustenejší.“