Dante Alighieri

Národnosť: Taliani
Povolanie: básnik, filozof, jazykovedec

O autorovi

Dante Alighieri bol taliansky básnik, predchodca renesancie a jeden z najvýznamnejších predstaviteľov svetovej literatúry.

Narodil sa vo Florencii, kde navštevoval rádovú školu. Neskôr sa zdržiaval na univerzite v Bologni. Filozofické vzdelanie však získal až ako štyridsaťročný. Venoval sa aj štúdiu básnictva. Aktívne sa zapájal do politickej situácie vo Florencii a vďaka sporom s vtedajším pápežom bol z mesta vyhostený a zvyšok svojho života trávil vo vyhnanstve.

Jeho najväčším dielom je Božská komédia, najvýznamnejšie dielo stredoveku. Ide o alegorickú báseň/epos zobrazujúcu ľudstvo v stredoveku. Objavuje sa v nej mnoho symbolizmu, filozofie či historickej narážky. Vo svojich dielach sa snažil nájsť ideál ľudskej a božskej dokonalosti.

Významne tiež prispel k vývoju jazykovedy, talianskeho jazyka a politickej filozofii.

Diela

Nezaradené

  • Nový život (1293)
  • De monarchia (1310)
  • Božská komédia (1306-1320)

Citáty

„Žiadna bolesť sa neznáša horšie ako spomienky na šťastie v čase nešťastia.“

"Optimizmus bol vždy záchrancom ľudstva."

"Nevinnosť nájdete len v maličkých."