Elena Maróthy Šoltésová

Národnosť: slovenská
Povolanie: prozaička, redaktorka, publicistka

O autorovi

Narodila sa v Krupine, vyštudovala dievčenskú školu v Lučenci a Poprade. Celý život potom prežila v Martine, kam sa vydala za obchodníka Šoltésa. Zapájala sa do činnosti spolku žien Živena, bola redaktorkou rovnomenného časopisu a prispievala aj do Vansovej Dennice. V rámci spolku Živena organizovala kurzy pre dievčatá a zriadila niekoľko rodinných škôl.

Povzbudzovala mladšiu Boženu Slančíkovú Timravu v tvorbe.

V živote zažila dve tragédie, kedy jej zomrela 8-ročná dcéra a neskôr 33-ročný syn. Napriek týmto ťažkým obdobiam sa úspešne venovala edičnej činnosti venovanej najmä ženám. Bola uznávanou vedúcou osobnosťou slovenského ženského hnutia.

Vrcholom jej tvorivého úsilia je memoárovo-biografický román Moje deti, skladajúce sa z diela Umierajúce dieťa (o jej dcére) a Môj syn, pričom nejde len o dielo o jej deťoch, ale aj jej vlastný životopis; dielo bolo preložené do viacerých jazykov.

Diela

Próza

  • Na dedine (1881)
  • Proti prúdu (1894)
  • Za letného večera (1902)
  • Moje deti - dva životy od kolísky po hrob (1902)