Emil Boleslav Lukáč

Národnosť: slovenská
Povolanie: básnik, prekladateľ, kňaz, učiteľ

O autorovi

Emil Boleslav Lukáč je predstaviteľ neosymbolizmu. 

Ako nemanželské dieťa sa vedel vciťovať do bôľov a smútkov iných ľudí, preto mu ostal najbližší symbolizmus a najbezpečnejšou istotou mu bol domov. Svojou tvorbou sa stal vedúcim predstaviteľom neosymbolizmu v slovenskej medzivojnovej poézii. Nadväzuje na tradície symbolizmu a sprostredkúva tak skôr pesimizmus, smútok, melanchóliu a tragiku.

Autor sa vyznačuje prvkami reflexie, hĺbavosti, meditácie a uvažovania. Bol ovplyvnený hlbokým kresťanským presvedčením.

Diela

Poézia

  • Spoveď
  • Dunaj a Seina
  • O láske neláskavej
  • Elixír
  • Bábel