Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský

Národnosť: slovenská
Povolanie: prozaik, publicista

O autorovi

Je autorom predovšetkým krátkych foriem humoristickej prózy, ktoré publikoval v novinách, časopisoch a kalendároch.

Písal i cestopisné črty a rozsiahle beletrizované cestopisy. Pútavo spracoval vlastný životopis pod názvom Päťdesiat rokov slovenského života, zachytil v ňom udalosti v slovenskom emancipačnom hnutí 30. – 80. rokoch 19. storočia.

Ako absolvent všeobecného praktického lekárstva sa zameriaval najmä na očné lekárstvo.

Bol členom lekárskej sekcie Bratislavského prírodovedného spolku, výboru Matice slovenskej a korešpondentom Ríšskeho geologického ústavu.

V jeho dielach sú prítomné botanické a medicínske výrazy.

Diela

Próza

  • Cestovanie na vakácie (1861)
  • Zo Slovenska do Carihradu (1864)
  • Lipovianska maša (1869) - novela
  • Zozbierané žarty a rozmary (1877)